Upravni odbor

Na III skupštini Alumni asocijacije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, održanoj 3. 4. 2013. godine, došlo je do reizbora sljedećih članova Upravnog odbora:

  Izborna skupština 2007. II skupština 2010. III skupština 2013.
Predsjednik  Mr. Zlatan Dedić Doc. dr. Kemal Kozarić Doc. dr. Jasmin Hošo
 Član po funkciji Prof. dr. Muris Čičić Prof. dr. Veljko Trivun Prof. dr. Željko Šain
 Član Doc. dr. Kemal Kozarić Mr. Zlatan Dedić  Doc. dr. Kemal Kozarić
 Član Miralem Galijašević Miralem Galijašević Mr. Zlatan Dedić
 Član Davorka Soldo Vlado Poštić Emeritus prof. dr. Mira Šunjić Beus
 Član Vlado Poštić  Prof. dr. Aziz Šunje Prof. dr. Aziz Šunje
 Član Muhamed Pilav Muhamed Pilav Muhamed Pilav
 Član Enes Ibišević Đana Kazić Haris Avdić
 Član Đana Kazić Jasenka Orman Jasenka Orman
 Član Jasenka Orman Marijana Svinčicki Marijana Svinčicki
 Član Amel Festa Danijel Despotović Prof. dr. Jasmina Osmanković
 Član Jasmin Pozderac Adnan Rahimić Jasmin Pozderac
 Koordinator Prof. dr. Mira Šunjić-Beus Prof. dr. Jasmina Osmanković  Sanja Guska
 Sekretar Ljiljan Veselinović Lejla Halidović Lejla Halidović