Fotokopiranje građe
03. 19. 2015.   

Studenti/korisnici mogu kopirati do 15 stranica bibliotečke građe, odnosno jedno poglavlje iz knjige ili članak iz časopisa.
Kopiranje građe za potrebe studenata/korisnika vrši se na osnovu popunjavanja obrasca/narudžbe (BIC-QF-1)


Doktorski, magistarski i diplomski radovi iz bibliotečkog fonda se ne mogu kopirati u privatne svrhe. Dozvoljeno je kopiranje sadržaja i bibliografije, a dijelovi rada se mogu kopirati samo uz obezbjeđivanje saglasnosti autora (BIC-QF-2) i izjave o citiranju i navođenju izvora (BIC-QF-3).


Usluge fotokopiranja se vrše u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima (Sl. glasnik BiH 63/10) i prema važećem Cjenovniku BIC-a.