Informacijske usluge
03. 19. 2015.   

Kroz informacijske službe i usluge biblioteka  povezuje tražitelje informacija s informacijskim izvorima.  Informacijska služba nastoji svakom korisniku  pomoći da pronađe dokument u kojem je sadržan odgovor na njegov aktuelni upit. Biblioteka ima nekoliko  komunikacijskih kanala za realizaciju svojih informacijskih usluga, a to su web stranica BIC-a, COBISS e-katalog EFSA, COBISS BiH, E-CRIS, E-biblioteka, usluge tekućih upozorenja, liste tekućih časopisa, selektivna diseminacija informacija, Bibliografija EFSA, Bibliografije doktorskih i magistarskih radova, Bilteni prinova, Informacijski upit, Pitaj bibliotekara,  UDK  smještaj knjiga u čitaonici na galeriji, bibliografske  baze podataka, akademske baze podataka sa punim tekstom, citatne baze podataka, specijalne zbirke, službene publikacije, statističke publikacije, referensna zbirka, edicija priručnika,  mail komunikacija,  telefonska komunikacija, edukacija korisnika, kao i direktni i tradicionalni razgovor sa bibliotekarom.


Samostalno pretraživanje informacijskih izvora je besplatno dok se pretraživanje uz pomoć bibliotekara, kao i ispis rezultata naplaćuje prema važećem Cjenovniku BIC-a.