BAM 2018 - 10. međunarodna konferencija

BAM 2018 - 10. međunarodna konferencija

BAM 2018
10. međunarodna konferencija
Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja

JAVNO ZAGOVARANJE U SVRHU BOLJEG POZICIONIRANJA
BIBLIOTEKA, ARHIVA I MUZEJA U ZAJEDNICI
 
26. oktobar 2018, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo
27. oktobar 2018,  Kristalna sala Općine Bugojno, Bugojno

Program

Plakat