Obavještenje za korisnike BIC-a - ljetno radno vrijeme

Obavještenje za korisnike BIC-a - ljetno radno vrijeme

Obavještenje za korisnike BIC-a

 

Radno vrijeme BIC-a od 01. 07. do 31. 08. 2019. godine je

ponedjeljak - petak od 08:00 -16:00 sati.

 

Tiha čitaonica/Raiffeisen sala: 

ponedeljak - petak od 08:00 - 16:00 sati

 

Bibliotečko informacioni centar (BIC)