COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS




Bilten prinova


1.
ACOCELLA, Nicola
        Počela ekonomske politike : vrijednosti i tehnike / Nicola Acocella ; prevela s engleskog Ivana Barković. - Zagreb : Mate, 2005. - XX, 523 str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

COBISS.BH-ID 512090968

2.
AĆIMOVIĆ, Danilo
        Osnove menadžmenta u sportu : [monografija] / Danilo Aćimović. - 1. izd. - Niš : Serbona, 2004. - III, 143 str. - (Biblioteka Stručna literatura)

COBISS.BH-ID 114917644

3.
ADAMS, Gerard F.
        East Asia, globalization, and the new economy / by F. Gerard Adams. - London ; New York : Routledge, 2006. - XII, 194 str. - (Routledge studies in the growth economies of Asia ; 63)

COBISS.BH-ID 512056770

4.
ANDŽIĆ, Rosa
        Poslovna ekonomika / Rosa Andžić. - Beograd : R. Andžić, 2006. - 352 str.

COBISS.BH-ID 134666508

5.
ANĐELKOVIĆ, Zoran
        Osnove računarstva / Zoran Anđelković. - Beograd : Akademija lepih umetnosti, 2007. - IV, 196 str.

COBISS.BH-ID 137842444

6.
ANHOLT, Simon
        Competitive identity : the new brand management for nations, cities and regions / Simon Anholt. - Houndmills ; Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2007. - XIII, 134 str.

COBISS.BH-ID 512053698

7.
AVLIJAŠ, Radoslav
        Upravljanje projektom : upravljanje rizikom na projektu / Radoslav Avlijaš. - Beograd : Želnid, 2007. - 134 str.

COBISS.BH-ID 137453324

8.
BABIĆ, Miroslav
        Preduzetništvo : teorija, proces i praksa / Miroslav Babić, Rato Ninković. - Beograd : Unija poslodavaca Srbije ; Kragujevac : Mašinski fakultet, 2007. - XIII, 257 str.

COBISS.BH-ID 137450764

9.
BAKER, Wayne E.
        Socijalnim kapitalom do uspjeha : kako crpsti skrivene resurse iz svojih osobnih i poslovnih mreža / Wayne Baker ; [prevoditelj Emil Heršak]. - Zagreb : Mate, 2004. - XIX, 240 str. - (Biblioteka Management u XXI stoljeću)

COBISS.BH-ID 512012120

10.
BARBIĆ, Jakša
        Pravo društava. Knj. 1, Opći dio / Jakša Barbić. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Organizator, 2006. - XX, 863 str.

COBISS.BH-ID 512053186

11.
BARBIĆ, Jakša
        Pravo društava. Knj. 2, Društva kapitala / Jakša Barbić. - 4. izd. - Zagreb : Organizator, 2007. - XXXVIII, 1639 str.

COBISS.BH-ID 512052930

12.
BAXTER, Martin, 1968-
        Financial calculus : an introduction to derivative pricing / Martin Baxter, Andrew Rennie. - 15th printing. - Cambridge (UK) ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 2007. - IX, 233 str.

Dostupno i na: http://www.cambridge.org/us/9780521552899

COBISS.BH-ID 2133463

13.
        BAZE podataka / Branislav Lazarević ... [et al.]. - 3. izd. - Beograd : Fakultet organizacionih nauka, 2006. - [6], VIII, 481 str.

COBISS.BH-ID 133828364

14.
BELCH, George E.
        Advertising and promotion : an integrated marketing communications perspective / George E. Belch and Michael A. Belch. - 7th ed. - Boston : McGraw-Hill Irwin, 2007. - XXVI, 820 str.

COBISS.BH-ID 512056258

15.
BENDOW, Ivana
        Englesko-hrvatski frazeološki rječnik / Ivana Bendow. - Zagreb : Školska knjiga, 2006. - 228 str.

COBISS.BH-ID 512071362

16.
BH Telecom
        Telefonski imenik BH Telecoma 2007/2008 / BH Telecom. - Sarajevo : BH Telecom, 2007. - 2 sv.

Sadržaj sa kor. lista: Sv. 1: Kanton Sarajevo. Hercegovačko-neretvanski kanton. Srednjobosanski kanton. Bosansko-podrinjski kanton. - 999 str. ; Sv. 2: Zeničkoždobojski kanton. Tuzlanski kanton. Unsko-sanski kanton. Distrikt Brčko. - 1227 str.

COBISS.BH-ID 512064962

17.
BHAGWATI, Jagdish
        Slobodna trgovina danas / Jagdish Bhagwati ; prijevod Sanja Bingula; pogovor i stručna redakcija Mia Mikić. - Zagreb : Masmedia, 2006. - 186 str. - (Biblioteka Orbis)

COBISS.BH-ID 512072898

18.
BINGULAC, Zoran
        Javne finansije : fiskalna teorija i politika / Zoran Bingulac. - Beograd : Megatrend univerzitet, 2007. - 288 str.

COBISS.BH-ID 138280204

19.
BOGETIĆ, Zoran P.
        Menadžment kategorije proizvoda / Zoran P. Bogetić : marketing strategija za efikasan odgovor potrošaču. - Beograd : Data status, 2007. - 358 str.

COBISS.BH-ID 142102284

20.
BOVIS, Christopher H.
        EU public procurement law / Christopher H. Bovis. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, 2007. - XXII, 488 str. - (Elgar European law)

COBISS.BH-ID 512070850

21.
BRASCH, Cam-Mai
        Praxishandbuch Kundenmanagement : grundlagen, fallbeispiele, checkliste - nach dem ultima-ansatz / Cam-Mai Brasch, Kerstin Köder und Reinhold Rapp. - Weinheim : Wiley VCH, 2007. - 466 str.

COBISS.BH-ID 512057282

22.
BUZAN, Tony
        Mentalne mape u poslu : kako biti najbolji u svom poslu i pritom imati vremena za zabavu / [Tony Buzan ; prevela i pripremila hrvatsko izd. Marija Pavkov]. - Zagreb : Veble commerce, 2006. - 215 str.,[10] str. s tablama

COBISS.BH-ID 512821446

23.
CAMERON, Rondo
        A Concise Economic History of the World : from paleolithic times to the present / Rondo Cameron, Larry Neal. - 4th ed. - New York [etc.] : Oxford University Press, 2003. - XVI, 463 str.

COBISS.BH-ID 512006843

24.
CAMP, Richaurd
        Strateško vođenje intervjua : kako zaposliti dobre ljude / Richaurd Camp, Mary E. Vielhaber, Jack L. Simonetti ; [prevoditeljica Jasenka Gojšić]. - Zagreb : Mate, 2007. - XVI, 179 str. - (Biblioteka Management u XXI. stoljeću)

COBISS.BH-ID 512064450

25.
CAPIŃSKI, Marek
        Mathematics for finance : an introduction to financial engineering / Marek Capiński and Tomasz Zastawniak. - London : Springer, 2006, cop. 2003. - X, 310 str. - (Springer udergraduate mathematics series)

COBISS.BH-ID 512217317

26.
CARNEGIE, Dale
        Prednost u prodaji : kako da dobijete više ponuda, zadržite mušterije i prodate više nego ikada / Dejl Karnegi i saradnici J. Oliver Krom i Majkl Krom ; [prevodilac Marina Raguš]. - Beograd : Most - menadžment obuka sistem trening, 2003. - X, 226 str. - (Biblioteka Menadžment)

COBISS.BH-ID 107815948

27.
CHADWICK, Leslie
        Osnove upravljačkog računovodstva / Leslie Chadwick ; [prevoditeljica Sandra Ilić]. - 2. izd. - Zagreb : MATE, 2000. - X, 172 str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

COBISS.BH-ID 512061371

28.
CHAPMAN, Elwood N.
        Vodstvo : osnovni koraci koje svaki menadžer treba znati / Elwood N. Chapman, Sharon Lund O'Neil ; [prevoditelj Anamarija Gabrić]. - 3. izd. - Zagreb : Mate, 2003. - XI, 179 str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

COBISS.BH-ID 512001968

29.
CHOMSKY, Noam
        Kobni trougao : Sjedinjene Države, Izrael i Palestinci / Noam Chomsky ; [prevod Adis Salihović]. - Sarajevo : Bookline, 2007. - XXVIII, 564 str.

COBISS.BH-ID 15662342

30.
COMTE-Sponville, Andre
        Je li kapitalizam moralan? : o nekim smiješnostima i tiranijama našeg vremena / André Comte-Sponville ; prijevod Ivana Franić; [pogovor i stručna redakcija Rade Kalanj]. - Zagreb : Poslovni dnevnik : Masmedia, 2006. - 195 str.

COBISS.BH-ID 512073154

31.
CONFERENCE (2002 ; Aberdeen, Scotland)
        Political marketing : a comparative perspective / based on a conferenec held at the University of Aberdeen in 2002; edited by Darren G. Lilleker and Jennifer Lees-Marshment. - Manchester : Manchester University Press, 2005. - XVII, 230 str.

COBISS.BH-ID 512059330

32.
        ČOVJEK : velika ilustrirana enciklopedija / [urednica Ivanka Borovac ; preveli s engleskoga Mladen Jurčić ... et al.]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2007. - 512 str.

COBISS.BH-ID 512061122

33.
ĆIROVIĆ, Milutin
        Finansijska tržišta : instrumenti, institucije, tehnologije / Milutin Ćirović. - Beograd : Naučno društvo Srbije, 2007. - X, 341 str.

COBISS.BH-ID 140118028

34.
ĆURAK, Marijana
        Osiguranje i rizici / Marijana Ćurak, Drago Jakovčević. - Zagreb : RRif Plus, 2007. - XIV, 644 str.

COBISS.BH-ID 512063682

35.
ĆURKOVIĆ, Marijan
        Obvezna osiguranja u prometu / [Marijan Ćurković] ; urednica Marica Kuzmić. - Zagreb : Inženjerski biro, 2007. - XIII, 306 str.

COBISS.BH-ID 439521

36.
DANKAN, Tod M.
        Vremenske zamke : dokazane strategije za pretrpane prodavce / Tod M. Dankan ; [prevod Dragoslav Dobrosavljević]. - Beograd : Leo Commerce, 2007. - 209 str. - (Biblioteka Menadžer)

COBISS.BH-ID 138369804

37.
DEDIĆ, Sead
        Upravno pravo Bosne i Hercegovine / Sead Dedić. - Bihać : Pravni fakultet ; Sarajevo : Magistrat, 2001. - 373 str. - (Editio Iuristica ; knj. 11)

COBISS.BH-ID 9491206

38.
DELALIĆ, Medina
        Balkan bluz : bosanska hronika 1975-1995. / Medina Delalić, Suzana Šačić. - Sarajevo : autori, 2007. - 461 str.

COBISS.BH-ID 15995910

39.
DERAJIĆ, Svjetlana
        BiH na putu ka Evropskoj uniji : zbornik radova / Svjetlana Derajić, Dženana Hodžić, Zara Halilović ; [EU Info centar]. - Sarajevo : Centar za sigurnosne studije, 2007. - 283 str.

Sadrži i: Do strukturnih fondova EU putem decentralizovanog upravljanja pomoći: Bosna i Hercegovina na tom putu / Zara Halilović ; Razvoj institucija u Bosni i Hercegovini u kontekstu procesa stabilizacije i pridruživanja / Dženana Hodžić ; Fleksibilna integracija u okviru Evropske unije: pravna analiza bliže saradnje / Svjetlana Derajić

COBISS.BH-ID 512021195

40.
DESS, Gregory G.
        Strategijski menadžment : teorija i slučajevi / Gregory G. Dess, G. T. Lumpkin, Alan B. Eisner ; [prevodilac Jelena Vujić]. - Beograd : Data status, 2007. - XXIV, 671 str.

COBISS.BH-ID 140318220

41.
DESSLER, Gary
        Osnovi menadžmenta ljudskih resursa / Gary Dessler ; [prevodilac Bojana Vujanović] ; redaktor izdanja na srpskom jeziku Slobodan Ćamilović. - 4. izd. - Beograd : Data status, 2007. - XVI, 382 str. - (Edicija Ekonomija i poslovanje danas ; knj. 9)

COBISS.BH-ID 141512204

42.
DICKEN, Peter
        Global shift : mapping the changing contours of the world economy / Peter Dicken. - 5th ed. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, 2007. - XXIII, 599 str.

COBISS.BH-ID 512055234

43.
DOKIĆ, Mirko
        Kompleksni problemi saobraćaja : (sistem, okruženje, mreža, politika, ekonomika i organizacija) / Mirko Dokić, Miloje Dokić ; recenzenti Vladan Božić, Božo Drašković. - Beograd : Institut ekonomskih nauka, 2005. - 439 str., [1] presavijeni list s graf. prikazima

COBISS.BH-ID 123430156

44.
DOORLEY, John
        Reputation management : the key to successful public relations and corporate communication / John Doorley and Helio Fred Garcia ; illustrated by Julie M. Osborn. - New York ; London : Routledge, 2007. - XXIV, 432 str.

COBISS.BH-ID 512056514

45.
DRAGIČEVIĆ, Adolf
        Doba kiberkomunizma : visoke tehnologije i društvene promjene / Adolf Dragičević, Dražen Dragičević. - Zagreb : Golden marketing, 2003. - 542 str.

COBISS.BH-ID 512003765

46.
DRAGIČEVIĆ-Radičević, Tatjana
        Međunarodno poslovanje / Tatjana Dragičević-Radičević. - Beograd : Megatrend univerzitet, 2007. - VII, 263 str.

COBISS.BH-ID 138191628

47.
DRNOVŠEK, Janez
        Smisao svijeta i postojanja / Janez Drnovšek ; [prijevod Sabina Koželj Horvat]. - Čakovec : Dvostruka duga, 2007. - 215 str.

COBISS.BH-ID 512064706

48.
DURAKOVIĆ, Nijaz
        Prokletstvo Muslimana / Nijaz Duraković. - 5. izd. - Tuzla : Harfo-Graf, 1998. - 332 str.

COBISS.BH-ID 1643031

49.
EKER, T. Harve
        Kako razmišljaju milioneri / T. Harve Eker ; prevod Nikola Petaković. - Beograd : Čarobna knjiga, 2006. - 197 str.

COBISS.BH-ID 129373708

50.
        ENGLESKO-hrvatski rječnik za hotelijerstvo, turizam i ugostiteljstvo = Dictionary of hotels, tourism and catering management / [prijevod i leksikografska obrada Božica Pavlinek]. - [2. izd.]. - Zagreb : Školska knjiga, 2005. - 429 str.

COBISS.BH-ID 9805985

51.
        ETIČKA klopka : mitovi o društvenoj odgovornosti preduzeća / uredio Renato Curcio. - Zagreb : TIM press, 2007. - 132 str. - (Biblioteka Čovjek i globalizacija)

COBISS.BH-ID 512068034

52.
FILIPIĆ, Petar
        Makroekonomija za svakoga / Petar Filipić. - Split : Slobodna Dalmacija : Ekonomski fakultet, 2006. - XII, 203 str.

COBISS.BH-ID 512066754

53.
FILIPOVIĆ, Muhamed
        Bosanski duh lebdi nad Bosnom / Muhamed Filipović. - Sarajevo : Prosperitet, 2006. - 203 str. - (Edicija Moderna)

COBISS.BH-ID 15193862

54.
FILIPOVIĆ, Muhamed
        Tragedija Bosne / Muhamed Filipović, Nijaz Duraković. - Sarajevo : Valter, 2002. - 214 str. - (Edicija Vrtlog)

COBISS.BH-ID 10850054

55.
        FINANSIJSKE informacije za menadžment : ispitni predmet 1.2 / [prevodilac Iva Vasilić]. - Beograd : Savez računovođa i revizora Srbije, 2007. - XVI, 336 str. - (ACCA priručnik ; 2006/07) (Ispiti za sticanje profesionalnih zvanja)

COBISS.BH-ID 140226060

56.
FOIDL-Dreisser, Siglinde
        Personalwirtschaft : lehr- und arbeitsbuch für die aus- und weiterbildung / Siglinde Foidl-Dreisser, Andrea Breme, Peter Grobosch. - 3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. - Berlin : Cornelsen, 2004. - 357 str. - (Erfolgreich im Beruf)

COBISS.BH-ID 512057538

57.
        FUNDAMENTALS of HRM / edited by Neil Anderson. - 1st ed. - Los Angeles ; London : Sage Publications, 2007. - 4 vol. - (SAGE library in business and management)

Sadrži
vol. 1: HRM Defined and in Organization Context. - XXVII, 390 str.
vol. 2: HRM Practices and Procedures I. - VI, 313 str.
vol. 3: HRM Practices and Procedures II. - VI, 483 str.
vol. 4: Key Debates and the Future of HRM Globally. - VI, 306 str.

COBISS.BH-ID 512067778

58.
        FUNDAMENTALS of marketing research / edited by Naresh Malhotra. - 1st ed. - Thousand Oaks (CA) : Sage Publications, 2007. - 6 vol. - (Sage library in marketing)

Srodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0740/2006938042-t.html

COBISS.BH-ID 512067522

59.
GANTZ, John
        Pirati digitalnog doba : na koji način sukobi oko intelektualne svojine ugrožavaju naše lične slobode, naše poslovanje i svetsku privredu / Džon Ganc, Džek B. Ročester ; prevele s engleskog Svetlana Stefanov i Olivera Popović. - Beograd : Clio, 2007. - 327 str. - (Didacta)

COBISS.BH-ID 142235404

60.
GILLESPIE, Kate
        Global marketing / Kate Gillespie, Jean-Pierre Jeannet, H. David Hennessey. - 2nd ed. - Boston (Mass.) ; New York : Houghton Mifflin, 2007. - XVIII, 619 str.

COBISS.BH-ID 512053442

61.
GITOMER, Jeffrey
        Mala crvena knjiga prodaje : 12,5 načela veličanstvene prodaje : kako uspješno prodavati zauvijek / Jeffrey Gitomer ; [prevoditeljica Gordana Kosanović-Juričević]. - Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i menagementa, 2007. - 218 str. - (Biblioteka Management u XXI stoljeću)

COBISS.BH-ID 512230630

62.
        GLOBALIZATION and economy / edited by Paul James. - Los Angeles ; London : Sage, 2007. - 4 vol. - (Central currents in globalization)

Srodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0743/2006901469-t.html
Sadrži:
vol. 1: Globalizing markets and capitalism / edited by Paul James and Barry K.Gills. - XLVI, 416 str.
vol. 2: Globalizing finance and the new economy / edited by Paul James and Heikki Patomäki. - XXXIII, 422 str.
vol. 3: Globalizing economic regimes and institutions / edited by Paul James and Ronen Palan. - XXXI, 421 str.
vol. 4: Globalizing labour / edited by Paul James and Robert O'Brien. - XXXIV,422 str.

COBISS.BH-ID 512067266

63.
GMÜR, Markus
        Human Resource Management : strategien und instrumente für führungskräfte und das personalmanagement in 13 bausteinen / Markus Gmür, Jean P. Thommen. - 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. - Zürich : Versus, 2007. - 391 str. - (Wirtschaft + Management ; 7)

Način dostupa (URL): http://swbplus.bsz-bw.de/bsz264532643inh.pdf

COBISS.BH-ID 512057794

64.
GODIN, Seth
        Svi marketniški stručnjaci su lažovi : moć kazivanja verodostojnih priča u sumnjičavom svetu / Set Godin ; prevod s engleskog Vojin V. Ančić. - 1. izd. - Beograd : Logos Art, 2007. - 175 str.

COBISS.BH-ID 143233292

65.
GOLUBOVIĆ, Nataša
        Društveni kapital : ekonomski pristup / Nataša Golubović. - Niš : Ekonomski fakultet, 2007. - X, 186 str.

COBISS.BH-ID 139246860

66.
GORENC, Vilim
        Poslovno pravo u turizmu i ugostiteljstvu / Vilim Gorenc, Vjekoslav Šmid. - Zagreb : Školska knjiga, 1999. - XII, 326 str.

COBISS.BH-ID 512065624

67.
GRABOVAC, Nikola
        Poslovanje ugostiteljskog poduzeća / Nikola Grabovac. - 1. izd. - Sarajevo [i. e.] Fojnica : "Fojnica", 2002. - XVII, 451 str., [11] str. s testovima

COBISS.BH-ID 10570758

68.
GRABOVAC, Nikola
        Zbirka zadataka sa rješenjima iz poslovanja ugostiteljskog poduzeća / Nikola Grabovac. - 1. izd. - Sarajevo [i. e.] Fojnica : "Fojnica", 2002. - 197 str.

COBISS.BH-ID 10496774

69.
GRABOVAC, Nikola
        Zbirka zadataka sa rješenjima iz upravljanja trgovinskim poduzećima / Nikola Grabovac. - 1. izd. - Sarajevo [i. e.] Fojnica : "Fojnica", 2002. - 230 str.

COBISS.BH-ID 10518790

70.
GRAHOVAC, Višnja
        Englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski školski rječnik / Višnja Grahovac, Božica Pavlinek ; [ilustrator Dario Kukić]. - Zagreb : Školska knjiga, 2002. - 351 str.

COBISS.BH-ID 512071618

71.
GREEN, Andy
        Kreativnost u odnosima s javnošću / Andy Green ; [prijevod i lektura EDITOR plus]. - Zagreb : Hrvatska udruga za odnose s javnošću, 2007. - 228 str. - (Biblioteka PRint)

COBISS.BH-ID 512055746

72.
GREUNING, Hennie van
        Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja : praktični vodič / Hennie van Greuning ; [prevoditeljica Đurđica Ognjenović]. - Novo revidirano izd. - Zagreb : Mate, 2006. - X, 297 str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

COBISS.BH-ID 512061890

73.
GUSTAFSSON, Anders
        Natjecanje u uslužnoj ekonomiji : kako stvoriti konkurentsku prednost kroz razvoj i inovaciju usluge / Anders Gustafsson, Michael D. Johnson ; [prevoditeljica Lidija Jelenić]. - Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, 2006. - XVII, 194 str. - (Biblioteka Management u XXI. stoljeću)

COBISS.BH-ID 513042850

74.
HADŽIAHMETOVIĆ, Jasenko
        Mjenica u platnom prometu / Jasenko Hadžiahmetović. - Sarajevo : Revicon, 2002. - 286 str.

Sadrži i: Zakon o mjenici ; Zakon o menici

COBISS.BH-ID 10627846

75.
HADŽIAHMETOVIĆ, Jasenko
        Novi postupak redovne i prisilne naplate mjenice / Jasenko Hadžiahmetović. - Sarajevo : Revicon, 2004. - 125 str.

Sadržaj na nasl. str.: Reforme u funkciji unapređenja efikasnosti mjenice ; Prečišćen tekst sljedećih izmijenjenih i dopunjenih dijelova knjige "Mjenica u platnom prometu": Poglavlje 12: Postupak redovne naplate mjenice; Poglavlje 16: Prisilna naplata mjenice u sudskom postupku

COBISS.BH-ID 512063938

76.
HARDING, David
        Preuzimanje i spajanje poduzeća : četiri presudne odluke kojima stvarate ili prekidate posao / David Harding, Sam Rovit ; prijevod Alen Botica. - Zagreb : Poslovni dnevnik : Masmedia, 2007. - 232 str.

Dostupno i na: http://www.poslovni.hr//Download.ashx?FileID=55

COBISS.BH-ID 512054978

77.
HARRIS, Elaine K.
        Customer service : a practical approach / Elaine K. Harris. - 4th ed. - Upper Saddle River (N.J.) : Pearson Prentice Hall, 2007. - XVII, 169 str.

COBISS.BH-ID 512053954

78.
HILL, Charles W. L.
        Global business today / Charles W. L. Hill. - 5th ed. - Boston (Mass.) ; London : McGraw-Hill Irwin, 2008. - XXVI, 592 str.

COBISS.BH-ID 512055490

79.
HOLTBRÜGGE, Dirk
        Personalmanagement : mit 54 abbildungen und 53 tabellen / Dirk Holtbrügge. - 2., aktualisierte Auflage. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2005. - XVIII, 260 str. - (Springer-Lehrbuch)

COBISS.BH-ID 512058050

80.
ILIĆ-Gasmi, Gordana
        Pravo i institucije Evropske unije / Gordana Ilić-Gasmi. - Beograd : Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, 2007. - XI, 327 str.

COBISS.BH-ID 142716684

81.
        INFORMACIJE za menadžment kontrolu : ispitni predmet 2 / [prevodilac Iva Vasilić]. - Beograd : Savez računovođa i revizora Srbije, 2007. - XII, 225 str. - (CAT priručnik ; 2006/07) (Ispiti za sticanje profesionalnih zvanja)

COBISS.BH-ID 140464652

82.
INIĆ, Branimir P.
        Menadžment 1 / Branimir Pavla Inić. - Izmijenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Fakultet za trgovinu i bankarstvo "Janićije i Danica Karić", 2003. - [8], 647 str.

COBISS.BH-ID 109121804

83.
        ITALIJA / [prijevod Marija Šešelj]. - Zagreb : Profil International, 2004. - 672 str. - (Eyewitness travel guides)

COBISS.BH-ID 512072386

84.
JAKŠIĆ, Miomir
        Istorija ekonomije / Miomir Jakšić, Aleksandra Prašćević. - 1. izd. - Beograd : Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2007. - 8, 547 str.

COBISS.BH-ID 137829644

85.
JAVOROVIĆ, Miljenko
        Osiguranje i država / Miljenko Javorović, Gojko Ostojić. - Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005. - 255 str.

COBISS.BH-ID 512066242

86.
JEDNAK, Jovo
        Mikroekonomija / Jovo Jednak, Radovan Tomić. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : J. Jednak : R. Tomić : Čigoja štampa, 2007. - X, 382 str.

COBISS.BH-ID 137449740

87.
JOKSIMOVIĆ, Obren
        Uvod u menadžment u zdravstvu / Obren Joksimović, Slavoljub Vujović. - Beograd : Megatrend univerzitet primenjenih nauka, 2005. - XIII, 183 str.

COBISS.BH-ID 127230220

88.
JOVANOVIĆ, Miroslav N.
        Evropska ekonomska integracija / Miroslav N. Jovanović ; predgovor Oskar Kovač ; prevod sa engleskog Tatjana Đurović. - Beograd : Ekonomski fakultet, 2004. - XX, 726 str.

COBISS.BH-ID 112295692

89.
JOVANOVIĆ-Božinov, Mića
        Interkulturni menadžment : manifest menadžmenta za XXI vek / Mića Jovanović-Božinov. - 5. izd. - Beograd : Megatrend univerzitet primenjenih nauka, 2004. - II, 320 str.

COBISS.BH-ID 117464588

90.
        KAKO unaprijediti zakonodavni proces u Srbiji i Bosni i Hercegovini : na putu od prijedloga zakona do njegovog usvajanja u parlamentu / urednik Slavica Penev. - Beograd : Investment Compact for South East Europe : Ekonomski institut, 2006. - 146 str.

COBISS.BH-ID 129262348

91.
KATIĆ, Mirko
        Novi ekonomski modeli. Dio 1 (knj. I.), Ekonomski sistem / Mirko Katić. - 2. izd. - Toronto : autor, 2006. - XXII, 362 str.

COBISS.BH-ID 15955462

92.
KATIĆ, Mirko
        Novi ekonomski modeli. Dio 2 (knj. II.), Sistem robne proizvodnje / Mirko Katić. - 1. izd. - Toronto : autor, 2006. - Str. 372-784

COBISS.BH-ID 15955718

93.
KERIM, Srđan
        Balkan, Europa i UN : mostovi prema budućnosti / Srđan Kerim ; [preveo s makedonskog Goran Kerim]. - Zagreb : Prometej, 2007. - 271 str.

COBISS.BH-ID 512068290

94.
KEŠETOVIĆ, Izudin
        Javne finansije / Izudin Kešetović, Dženan Đonlagić. - Gračanica : Grin, 2007. - 248 str.

COBISS.BH-ID 16003078

95.
KEŠETOVIĆ, Izudin
        Monetarne finansije / Izudin Kešetović. - Kalesija : CPA, 2007. - 344 str.

COBISS.BH-ID 16004614

96.
KLOBUČAR, Drago
        Risk management i osiguranje / Drago Klobučar. - Zagreb : Tectus, 2007. - XV, 625 str. - (Biblioteka osiguranje)

COBISS.BH-ID 512062146

97.
KNEŽEVIĆ, Duško
        Osiguranje kredita / Duško Knežević. - Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2007. - 154 str.

COBISS.BH-ID 137769996

98.
KOLB, Bonita M.
        Tourism marketing for cities and towns : using branding and events to attract tourists / Bonita M. Kolb. - Amsterdam... [etc.] : Elsevier/Butterworth-Heinemann, cop. 2006. - XIII, 310 str.

Sadržaj: Tourism to cities and towns ; Marketing theory and the external environment ; Tourism product analysis ; Strategic analysis ; Segmenting and targeting potential tourists ; Tourist purchase behavior ; Tourism research ; Packaging the tourism product ; Branding tourism destinations ; Advertising and public relations ; Sales incentives, direct marketing, and website development ; Trade promotion, budgeting, and collaboration

COBISS.BH-ID 513134242

99.
KOLLER, Tim
        Valuation : measuring and managing the value of companies / McKinsey & Company ; Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels. - 4th ed. - Hoboken (N.J.) : #J. #Wiley, 2005. - XVIII, 739 str. - (Wiley finance series)

COBISS.BH-ID 512060098

100.
KOMAZEC, Gordana
        Upravljanje razvojem preduzeća / Gordana Komazec, Sonja Petrović-Lazarević = Management of Company Development / Gordana Komazec, Sonja Petrović-Lazarević. - Beograd : Megatrend univerzitet, 2007. - VI, 415 str.

COBISS.BH-ID 137443084

101.
KOTLER, Philip
        Korporativna društvena odgovornost : učiniti najviše za svoju kompaniju i za izabrani društveni cilj : [najbolje prakse vodećih kompanija] / Filip Kotler, Nensi Li ; [prevod Vera Gligorijević i Mira Gligorijević]. - Beograd : Hesperia : Ekonomski fakultet, 2007. - XII, 347 str. - (Edicija Best practices)

COBISS.BH-ID 140438796

102.
KOTLER, Philip
        Marketinška znanja od A do Z : 80 pojmova koje treba znati svaki menedžer / Philip Kotler ; s engleskog prevela Dunja Vražić-Stejskal. - Zagreb : Binoza press, 2004. - 244 str.

COBISS.BH-ID 512062658

103.
KOURDI, Jeremy
        Poslovna strategija : priručnik za učinkovito donošenje odluka / Jeremy Kourdi ; prijevod Sanda Tomičić. - Zagreb : Poslovni dnevnik : Masmedia, [2007]. - 263 str.

COBISS.BH-ID 512062914

104.
KOVAČEVIĆ, Elma
        Osnovi ekonomske psihologije / Elma Kovačević : neekonomski faktori u ekonomiji. - Sarajevo : Maunagić, 2007. - 270 str.

COBISS.BH-ID 15606278

105.
        KREATIVNE industrije / priredio Džon Hartli ; preveli s engleskog Viktorija Krombholc, Danijela Mihić, Tomislav Bukatarević. - Beograd : Clio, 2007. - 624 str. - (Agora)

COBISS.BH-ID 143866124

106.
KULIĆ, Živko
        Industrijski odnosi / Živko Kulić. - Beograd : Megatrend univerzitet, 2007. - IX, 424 str.

COBISS.BH-ID 138930700

107.
KULIĆ, Živko
        Upravljanje ljudskim resursima sa organizacionim ponašanjem / Živko Kulić. - 2. izd. - Beograd : Megatrend univerzitet primenjenih nauka, 2003. - VIII, 410 str.

COBISS.BH-ID 110291724

108.
KUMAR, Nirmalya
        Private label strategy : how to meet the store brand challenge / Nirmalya Kumar, Jan-Benedict E.M. Steenkamp. - Boston, Mass. : Harvard Business School Press, cop. 2007. - XVII, 270 str.

COBISS.BH-ID 512072130

109.
LAPPÉ, Frances Moore
        Dvanaest mitova o gladi u svetu / Franses Mur Lape, Džozef Kolins, Piter Roset ; uz saradnju Luisa Esparse ; prevod sa engleskog Ivana Čorbić. - Beograd : Clio, 2005. - 386 str. - (Opstanak)

COBISS.BH-ID 125918220

110.
LINDSTRÖM, Martin
        Brand sense : građenje moćnih brendova pomoću čula dodira, ukusa, mirisa, vida i sluha / Martin Lindstrom ; predgovor Filipa Kotlera ; [prevod Mira i Vera Gligorijević]. - 1. izd. - Beograd : Mass Media International, 2007. - XII, 240 str.

COBISS.BH-ID 138004236

111.
LONGENECKER, Clinton O.
        Kako do rezultata : pet postavki visoke učinkovitosti / Clinton O. Longenecker, Jack L. Simonetti ; [prevoditeljica Ivona Škreblin]. - Zagreb : Mate, 2007. - XVII, 196 str. - (Biblioteka Management u XXI. stoljeću)

COBISS.BH-ID 512064194

112.
LUKIĆ, Radojko
        Bankarsko računovodstvo / Radojko Lukić. - 7. dopunjeno izd. - Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2007. - 479 str.

COBISS.BH-ID 137089292

113.
LUKIĆ, Radojko
        Bankarsko računovodstvo : primeri, zadaci, testovi / Radojko Lukić. - 5. dopunjeno izd. - Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2007. - 286 str.

COBISS.BH-ID 137090060

114.
MAHAJAN, Vijay
        Rješenje za 86 posto : kako uspjeti s najvećom tržišnom prilikom u idućih 50 godina / Vijay Mahajan i Kamini Banga uz suradnju Roberta Gunthera ; [prevoditelj Emil Heršak]. - Zagreb : Mate, 2007. - XXVII, 224 str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

COBISS.BH-ID 512069058

115.
MARTIN, John D.
        Value based management : the corporate response to the shareholder revolution / John D. Martin, J. William Petty. - Boston (Mass.) : Harvard Business School Press, 2000. - XVI, 249 str. - (Financial Management Association survey and synthesis series)

Dostupno i na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0610/00031910-d.html

COBISS.BH-ID 512059586

116.
        MATHEMATICS for economics / Michael Hoy ... [et al.]. - 2nd ed. - Cambridge (Mass.) ; London : MIT Press, 2001. - xiv, 1129 str.

COBISS.BH-ID 512069314

117.
        MATHEMATICS for economics : student's solutions manual / Michael Hoy ... [et al.]. - 2nd ed. - Cambridge (Mass.) : MIT Press, cop. 2001. - 151 str.

COBISS.BH-ID 512070338

118.
        MENADŽMENT ljudskih potencijala : postizanje konkurentske prednosti / Raymond A. Noe... [et al.] ; [prevoditeljica Milka Bubić]. - 3. izd. - Zagreb : Mate, 2006. - XXXIV, 648 str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

COBISS.BH-ID 513041314

119.
MIJATOVIĆ, Nikola
        Oporezivanje imovine s posebnim osvrtom na oporezivanje nasljedstva i darova / Nikola Mijatović. - Zagreb : Pravni fakultet, 2004. - XII, 296 str. - (Monografije Pravnog fakulteta u Zagrebu)

COBISS.BH-ID 512022972

120.
MIJATOVIĆ, Nikola
        Oporezivanje prometa / Nikola Mijatović. - Zagreb : Pravni fakultet, 2005. - XIII, 229 str. - (Monografije Pravnog fakulteta u Zagrebu)

COBISS.BH-ID 512071106

121.
MIKULIĆ, Gordana
        Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski džepni rječnik s gramatikom / Gordana Mikulić. - 2 izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2006. - 513 str. - (Rječnici ŠK)

COBISS.BH-ID 3374398

122.
MILIĆEVIĆ, Miroslav
        Informatika u turizmu / Miroslav Milićević, Rade Stankić. - Beograd : M. Milićević : R. Stankić : Čigoja štampa, 2007. - 302 str.

COBISS.BH-ID 137715212

123.
MILIĆEVIĆ, Vesna
        Strategijsko poslovno planiranje : menadžment pristup / Vesna Milićević. - 7. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Fakultet organizacionih nauka, 2007. - XII, 255 str.

COBISS.BH-ID 138238220

124.
MILJKOVIĆ, Dejan
        Međunarodne finansije / Dejan Miljković. - 1. izd. - Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2007. - XI, 424 str.

COBISS.BH-ID 139998988

125.
MORGAN, Nigel
        Advertising in tourism and leisure / Nigel Morgan and Annette Pritchard. - Reprinted. - Oxford [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2003. - XII, 346 str.

COBISS.BH-ID 512128896

126.
MÜLLERSCHÖN, Albrecht
        Bewerber professionell auswählen : handbuch für personalverantwortliche / Albrecht Müllerschön. - Weinheim : Beltz, 2005. - 170 str. - (Beltz Weiterbildung)

COBISS.BH-ID 512058562

127.
MURPHY, John J.
        Tehnička analiza financijskih tržišta : sveobuhvatni vodič za trgovinske metode i njihovu primjenu / John J. Murphy ; prijevod Mladen Fruk. - Zagreb : Masmedia : Poslovni dnevnik. - 481 str.

COBISS.BH-ID 512070082

128.
NARAYANAN, M. P.
        Financije za strateško odlučivanje : što nefinancijski menadžeri trebaju znati / M.P. Narayanan, Vikram K. Nanda ; [prevoditeljica Đurdica Ognjenović]. - Zagreb : Mate, 2007. - XV, 311 str. - (Biblioteka Management u XXI. stoljeću)

COBISS.BH-ID 512863909

129.
NAUMES, William
        The art & craft of case writing / William Naumes and Margaret J. Naumes. - 2nd ed. - Armonk (N.Y.) ; London : M.E. Sharpe, 2006. - XXIII, 271 str.

COBISS.BH-ID 512060354

130.
NIKOLIĆ, Miroslav
        Personalni menadžment : hotelijerstvo, restoraterstvo, gastrologija / Miroslav Nikolić. - Beograd : Viša hotelijerska škola, 2001. - VIII, 599 str.

COBISS.BH-ID 90376972

131.
NIVEN, Paul R.
        Balanced scorecard : korak po korak : maksimiziranje učinka i održavanje rezultata / Paul R. Niven ; prijevod Gordana Mlačak i Ljubomir Tot. - 2. izd. - Zagreb : Poslovni dnevnik : Masmedia, [2007]. - 370 str.

COBISS.BH-ID 512063170

132.
NOVAKOVIĆ, Igor M.
        Elektronsko poslovanje : e-business / Igor M. Novaković, Saša V. Marić. - Kraljevo : Kvark, 2006. - 129 str.

COBISS.BH-ID 136523276

133.
NOVAKOVIĆ, Jasmina
        Elektronsko poslovanje / Jasmina Novaković. - Beograd : Megatrend univerzitet primenjenih nauka, 2005. - XII, 244 str.

COBISS.BH-ID 123542028

134.
NOVIĆEVIĆ, Blagoje
        Troškovi kao faktor sticanja i održavanja konkurentskih prednosti / Blagoje Novićević, Ljilja Antić, Vesna Sekulić. - 1. izd. - Niš : Ekonomski fakultet, 2006. - 106 str.

COBISS.BH-ID 136840460

135.
OCIĆ, Časlav
        Uvod u regionomiku / Časlav Ocić. - 1. izd. - Beograd : Znamen, 2003. - 126 str. - (Biblioteka Zvonik)

COBISS.BH-ID 109688332

136.
        ODRŽIVI turizam u deset koraka : planiranje održivog turizma zasnovanog na baštini i prirodnom naslijeđu : priručnik za razvijanje i upravljanje turističkim regijama, destinacijama i proizvodima / [preveo, prilagodio i uredio Hrvoje Carić]. - Zagreb : Institut za turizam : ODRAZ, 2006. - VI, 73 str.

COBISS.BH-ID 512068802

137.
OGORELC, Anton
        Mednarodni turizem / Anton Ogorelc. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - 176 str.

COBISS.BH-ID 45848833

138.
OHMAE, Kenichi
        Nova globalna pozornica : izazovi i prilike u svijetu bez granica / Kenichi Ohmae ; [prevoditelj Miljenko Šimić]. - Zagreb : Mate, 2007. - XXII, 284 str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

COBISS.BH-ID 512065474

139.
OSMANKOVIĆ, Jasmina
        Ekonomski razvoj : novi pristupi / Jasmina Osmanković. - Sarajevo : Ekonomski fakultet, cop. 2007. - 211 str.

COBISS.BH-ID 16091142

140.
OSTOJIĆ, Siniša
        Osiguranje i upravljanje rizicima / Siniša Ostojić. - Beograd : Data status, 2007. - 351 str. - (Edicija Ekonomija i poslovanje danas ; knj. 8)

COBISS.BH-ID 140818444

141.
PAJOVIĆ, Slobodan S.
        Latinskoamerički regionalizam u XIX i XX veku / Slobodan S. Pajović. - Beograd : Megatrend univerzitet, 2006. - III, 388 str.

COBISS.BH-ID 136702476

142.
PAUNOVIĆ, Blagoje
        Ekonomika preduzeća : preduzeće, okruženje i ulaganja / Blagoje Paunović. - 2. izd. - Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakakulteta, 2007. - III, 258 str.

COBISS.BH-ID 137632524

143.
PAVUNA, Stanka
        Rusko-hrvatski praktični rječnik / Stanka Pavuna. - 1. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2001. - 716 str.

COBISS.BH-ID 2675981

144.
PELEVIĆ, Branislav
        Međunarodna ekonomija / Branislav Pelević, Vladimir Vučković. - 1. izd. - Beograd : Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2007. - XII, 555 str.

COBISS.BH-ID 144114444

145.
PERIŠIN, Ivo
        Hrvatska u svjetskom vrtlogu / Ivo Perišin. - Zagreb : Razlog, 2006. - 179 str. - (Biblioteka Posebna izdanja)

COBISS.BH-ID 512066498

146.
PERIŠIN, Ivo
        Monetarna politika / Ivo Perišin, Antun Šokman, Ivan Lovrinović. - Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", 2001. - 456 str.

COBISS.BH-ID 512022215

147.
PEŠTEK, Almir
        Ograničena racionalnost u ponašanju potrošača / Almir Peštek. - Sarajevo : Ekonomski fakultet, 2007. - 116 str.

COBISS.BH-ID 15644934

148.
PETROVIĆ, Evica
        Poslovne finansije : dugoročni aspekt finansijskog ulaganja / Evica Petrović, Ksenija Denčić-Mihajlov. - Niš : Ekonomski fakultet, 2007. - VIII, 333 str.

COBISS.BH-ID 140154636

149.
POLŠEK, Darko
        Svjetsko carstvo i njegovi neprijatelji / Polšek Darko. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2007. - 195 str.

COBISS.BH-ID 35364450

150.
PORTER, Michael E.
        Konkurentska prednost : ostvarivanje i očuvanje vrhunskih poslovnih rezultata / Majkl E. Porter ; [prevod Mira i Vera Gligorijević]. - Novi Sad : Asee, 2007. - 648 str.

COBISS.BH-ID 221257479

151.
PRAHALAD, Coimbatore K.
        Die Zukunft des Wettbewerbs : einzigartige Werte mit dem Kunden gemeinsam schaffen / C. K. Prahalad, Venkat Ramaswamy ; Aus dem Amerikanischen von Sabine Schilasky. - Wien : Linde, 2004. - 368 str. - (Linde international)

Dostupno i na: http://www.gbv.de/du/services/agi/1AD9467B8A3EFC13C1256F030050AF1B/420000127050

COBISS.BH-ID 512058306

152.
        PRAVNI leksikon / [glavni urednik Vladimir Pezo]. - Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2007. - XVI, 1872 str.

COBISS.BH-ID 512056002

153.
        PROFESIONALNA praksa interne revizije / [urednik Rada Stojanović ; prevodioci Iva Vasilić, Silvija Gajin]. - Beograd : Savez računovođa i revizora Srbije, 2006. - XXIV, 434 str.

Sadrži: Etički kodeks ; Međunarodni standardi profesionalne prakse interne revizije ; Praktični saveti

COBISS.BH-ID 136575756

154.
PUŠARA, Kostadin
        Međunarodne finansije : finansijski menadžment / Kostadin Pušara. - 4. izmenjeno i dopunjeno [tj. 6] izd. - Beograd : Univerzitet "Braća Karić", 2007. - 806 str.

COBISS.BH-ID 144586508

155.
RAKITA, Branko
        Brend menadžment / Branko Rakita, Ivan Mitrović. - Beograd : Savremena administracija, 2007. - XVI, 307 str.

COBISS.BH-ID 140144396

156.
RAZA, Ivo
        Heads in beds : hospitality and tourism marketing / Ivo Raza. - Upper Saddle River (N.J.) : Prentice Hall, cop. 2005. - XVI, 253 str.

COBISS.BH-ID 512062402

157.
        REGIONALISM, trade and economic development in the Asia-Pacific region / edited by M.A.B. Siddique. - Cheltenham (UK) ; Northampton (Mass.) : Edward Elgar, 2007. - XIV, 239 str.

COBISS.BH-ID 512058818

158.
        REVIVING Japan's economy : problems and prescriptions / edited by Takatoshi Ito, Hugh Patrick, David E. Weinstein. - Cambridge (Mass.) : MIT Press, 2005. - XV, 425 str.

COBISS.BH-ID 512057026

159.
RIDDLE, Dorothy I.
        Trgovina u sektoru usluga : priručnik za mala i srednja preduzeća - izvoznike / [autor Dorothy I. Riddle]. - Beograd : Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji, 2007. - XV, 137 str. - (Biblioteka Tajne trgovanja)

COBISS.BH-ID 138814988

160.
RIESENBECK, Hajo
        Power brands : measuring, making and managing brand success / Hajo Riesenbeck, Jesko Perrey. - Weinheim : WILEY-VCH, 2007. - XII, 274 str.

COBISS.BH-ID 512059842

161.
        RJEČNIK bosanskog jezika / [autori i obrađivači Ibrahim Čedić ... [et al.]. - Sarajevo : Institut za jezik, 2007. - 1313 str. - (Posebna izdanja ; 14)

COBISS.BH-ID 15938566

162.
ROSE, Peter S.
        Bankarski menadžment i finansijske usluge / Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins ; [prevodioci Aleksandra Protić, Gordana Bajčetić-Kartarević, Ljiljana Sekulić]. - 6. izd. - Beograd : Data status, 2005. - XXIX, 788 str. - (Edicija Ekonomija danas ; knj. 2)

COBISS.BH-ID 120805644

163.
ROSE, Peter S.
        Menadžment komercijalnih banaka / Peter S. Rose ; [preveo Frank Renko]. - 4. izd. - Zagreb : Mate, 2003. - XXVIII, 808 str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

COBISS.BH-ID 512012888

164.
ROVČANIN, Adnan
        Upravljanje finansijama / Adnan Rovčanin. - 4. izd. - Sarajevo : Ekonomski fakultet, 2006 [i. e. 2007]. - 445 str.

COBISS.BH-ID 16079622

165.
RUŽIĆ, Pavlo
        Ruralni turizam / Pavlo Ružić. - Poreč : Institut za poljoprivredu i turizam, 2005. - X, 158 str.

COBISS.BH-ID 512059074

166.
SACHS, Jeffrey D.
        Kraj siromaštva : ekonomske mogućnosti našeg doba / Jeffrey D. Sachs ; [preveo s engleskoga Nebojša Buđanovac]. - 1. izd. - Zagreb : Algoritam, 2007. - 450 str.

COBISS.BH-ID 512054722

167.
SAJFERT, Zvonko
        Leksikon menadžmenta / Zvonko Sajfert, Dejan Đorđević, Cariša H. Bešić. - 1. izd. - Beograd : Agencija Matić, 2006. - 312 str. - (Edicija Leksikoni ; kolo 1)

COBISS.BH-ID 133870860

168.
SAMUELSON, Paul A.
        Ekonomija / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; [prevoditelji Kristina Kruhak ... [et al.]. - 18. izd. - Zagreb : Mate, 2007. - XXIV, 775 str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

COBISS.BH-ID 512061378

169.
        SARAJEVO. Općina Centar : ulice, trgovi, mostovi, parkovi i spomenici / priredili Behija Zlatar ... [et al.]. - Sarajevo : Mediapress, 2007. - 192 str., [2] presavijena lista s geogr. kartama

COBISS.BH-ID 15975430

170.
SARIĆ, Osman Š.
        Ljudska prava : ostvarivanje novčane naknade ratne štete u BiH nastale 1991.-1995. godine / Osman Š. Sarić. - Sarajevo : Udruženje građana porijeklom iz Gacka, 2007. - 255 str.

COBISS.BH-ID 15771910

171.
SCHIFFMAN, Leon G.
        Ponašanje potrošača / Leon G.Schiffman, Leslie Lazar Kanuk ; [prevoditelj Marija Fridl]. - 7. izd. - Zagreb : Mate, 2004. - XV, 469 str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

COBISS.BH-ID 512009304

172.
SCHROEDER, Roger G.
        Upravljanje proizvodnjom : odlučivanje u funkciji proizvodnje / Roger G. Schroeder ; [prevoditelji Marijan Ožanić, Tomislav Ožanić]. - 4. izd. - Zagreb : Mate, 1999. - XV, 852 str., [12] str. s tablama u bojama. - (Biblioteka Gospodarska misao)

COBISS.BH-ID 9099014

173.
SENN, James A.
        Informaciona tehnologija : principi, praksa, mogućnosti / James A. Senn ; [prevod Goran Stamenković]. - 1. izd. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2007. - XXV, 934 str. - (Kompjuter biblioteka ; 320)

COBISS.BH-ID 138573580

174.
SHILLER, Robert J.
        Novi financijski poredak : rizik u 21. stoljeću / Robert J. Shiller ; prijevod Sanja Bingula; stručni urednik i autor pogovora Josip Sapunar. - Zagreb : Masmedia, 2004. - 375 str. - (Biblioteka Orbis)

COBISS.BH-ID 512005067

175.
SHREVE, Steven E.
        Stochastic calculus for finance. 1, The binomial asset pricing model / Steven E. Shreve. - New York : Springer, cop. 2005. - XV, 187 str. - (Springer finance)

COBISS.BH-ID 13985881

176.
SHREVE, Steven E.
        Stochastic calculus for finance. 2, continuous-time models / Steven E. Shreve. - New York : Springer, cop. 2004. - XIX, 550 str. - (Springer finance)

COBISS.BH-ID 13970521

177.
SIMPOZIJUM Računovodstvo i poslovne finansije u savremenim uslovima poslovanja, stanje i poslovanje (38 ; 2007 ; Zlatibor)
        Izazovi poslovno-finansijskog izveštavanja u funkciji menadžmenta preduzeća i banaka : zbornik radova / XXXVIII Simpozijum Računovodstvo i poslovne finansije u savremenim uslovima poslovanja, Zlatibor, 24-26. maj 2007. ; [organizator Simpozijuma Savez računovođa i revizora Srbije ; glavni i odgovorni urednik Jovan Čanak]. - Beograd : Savez računovođa i revizora Srbije, 2007. - 311, 15 str.

COBISS.BH-ID 140422924

178.
SIROTKOVIĆ, Jakov
        Hrvatsko gospodarstvo : privredna kretanja i ekonomska politika / Jakov Sirotković. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Golden marketing, 1996. - 289 str.

COBISS.BH-ID 64765440

179.
SLADOLJEV, Jerko
        Kamping turizam : sve o kampingu : priručnik za vlasnike i voditelje kampova / Jerko Sladoljev. - Pula : C.A.S.H., 1998. - 296 str.

COBISS.BH-ID 5283889

180.
SLOVIĆ, Dragoslav
        Filozofija prava i ekonomije / Dragoslav Slović. - 1. izd. - Beograd : Fineks : Viša škola za računovodstvo i berzansko poslovanje, 2006. - 488 str.

COBISS.BH-ID 135958540

181.
SMITH, Adam
        Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda / Adam Smith ; prijevod i predgovor Marijan Hanžekovic. - Zagreb : Masmedia : Poslovni dnevnik, 2007. - 938 str.

COBISS.BH-ID 512061634

182.
SOROS, George
        Kriza globalnog kapitalizma : (otvoreno društvo u opasnosti) / George Soros ; [prevod na bosanski jezik Dubravka Dostal]. - Sarajevo : Rabic, 1999. - 250 str.

COBISS.BH-ID 6736390

183.
SOROS, George
        O globalizaciji / Džordž Soros ; s engleskog prevela Slavica Miletić. - Beograd : Samizdat B92, 2003. - 113 str. - (Edicija Samizdat B92 ; knj. 33)

COBISS.BH-ID 106085132

184.
SRBIJA. Zakoni
        Zakon o zaštiti konkurencije / predgovor Radovan D. Vukadinović. - 2. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2007. - 82 str. - (Edicija Zakoni i propisi ; knj. 17)

COBISS.BH-ID 142170380

185.
STAKIĆ, Budimir
        Finansijski i devizni menadžment u turizmu / Budimir Stakić. - 3. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, 2007. - XVI, 391 str.

COBISS.BH-ID 142346252

186.
STANKIĆ, Rade
        Elektronsko poslovanje / Rade Stankić. - Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2007. - 282 str.

COBISS.BH-ID 142126092

187.
STEFANOVIĆ, Nikola
        Liderstvo i kvalitet / Nikola Stefanović, Živadin Stefanović. - 1. izd. - Kragujevac : Mašinski fakultet, 2007. - VIII, 179 str.

COBISS.BH-ID 139036684

188.
STIGLITZ, Joseph E.
        Ekonomija javnog sektora / Džozef E. Stiglic ; [prevodioci Mira Gligorijević, Vera Gligorijević]. - 1. izd. - Beograd : Ekonomski fakultet, 2004. - XXV, 844 str.

COBISS.BH-ID 114979852

189.
STUTELY, Richard
        Ekonomski pokazatelji : smisao ekonomije i ekonomskih indikatora / Richard Stutely ; prijevod Sanda Tomičić. - Zagreb : Masmedia : Poslovni dnevnik, [2007]. - 286 str.

COBISS.BH-ID 512069570

190.
SUBOTIĆ, Dragan
        Ka modernom preduzetničkom društvu : sociologija biznisa i menadžmenta. Knj. 1 / Dragan Subotić. - Beograd : IPS, 2007. - 194 str.

COBISS.BH-ID 140522764

191.
SWOBODA, Bernhard
        Internationales corporate brand management = International corporate brand management / Bernhard Swoboda, Judith Giersch, Ernst Primosch. - Düsseldorf : Henkel KGaA, 2007. - 69 str.

COBISS.BH-ID 512065986

192.
ŠEHIĆ, Dževad
        Leadership / Dževad Šehić, Suada Penava. - Sarajevo : Ekonomski fakultet, 2007. - XIII, 302 str.

COBISS.BH-ID 16089350

193.
ŠIMOVIĆ, Jure
        Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske unije / Jure Šimović, Hrvoje Šimović. - Zagreb : Pravni fakultet, cop. 2006. - XII, 310 str. - (Monografije Pravnog fakulteta u Zagrebu)

COBISS.BH-ID 513377954

194.
ŠOŠKIĆ, Dejan B.
        Finansijska tržišta i institucije / Dejan B. Šoškić, Boško R. Živković. - 2. izd. - Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2007. - VIII, 564 str.

COBISS.BH-ID 140763148

195.
        ŠPANJOLSKA / [prijevod Sandra Plavec, Jana Rađa]. - Zagreb : Profil International, 2005. - 672 str. - (Eyewitness travel guides)

COBISS.BH-ID 512072642

196.
ŠTAMBUK, Vladimir
        Informatika / Vladimir Štambuk. - Beograd : Fakultet političkih nauka : Čigoja štampa, 2007. - 348 str.

COBISS.BH-ID 139814156

197.
ŠULAK, Franjo
        Poslovna psihologija : udžbenik za ugostiteljsko-turističke škole / Franjo Šulak, Boris Petz ; [ilustrator Siniša Sudec]. - 7. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2006. - 175 str.

COBISS.BH-ID 6649862

198.
ŠUNJIĆ-Beus, Mira
        Ekonomika preduzeća : priručnik za studij ekonomije i menadžmenta i distance learning / Mira Šunjić-Beus, Danijela Martinović, Ljiljan Veselinović. - Sarajevo : Ekonomski fakultet, 2007. - 85 str. + prilozi

COBISS.BH-ID 15889670

199.
THAKOR, Anjan V.
        Kako postati bolji stvaralac vrijednosti : kako poboljšati kompanijinu i vašu vlastitu bilancu / Anjan V. Thakor ; [prevoditeljica Natalija Nizić]. - Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2005. - XVIII, 237 str. - (Biblioteka Managment u XXI stoljeću)

COBISS.BH-ID 512016220

200.
THATCHER, Margaret
        Državničko umijeće : strategije za svijet koji se mijenja / Margaret Thatcher ; [s engleskog preveli: Andrea Kovačić, Damir Žugec]. - Zagreb : Školska knjiga, 2004. - 413 str.

COBISS.BH-ID 387882

201.
TODD, Emmanuel
        Kraj imperija : ogled o raspadu američkog sustava / Emmanuel Todd ; prijevod Zvonimir Baletić. - Zagreb : Masmedia, 2004. - 227 str. - (Biblioteka Orbis)

COBISS.BH-ID 512005096

202.
TROPMAN, John E.
        Rješenje potpune naknade : kako razviti zaposlenicima vođen sustav nagrađivanja / John E. Tropman ; predgovor napisao Jerry L. McAdams ; [prevoditeljica Mirta Đidara]. - Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2004. - XXI, 262 str. - (Management u XXI. stoljeću)

COBISS.BH-ID 512141730

203.
TURČINOVIĆ, Filip
        Ekonomske integracije i trgovinske grupacije / Filip Turčinović. - 3. dopunjeno izd. - Beograd : Megatrend univerzitet primenjenih nauka, 2005. - IV, 223 str.

COBISS.BH-ID 122798092

204.
UNDERHILL, Paco
        Zašto kupujemo : znanost kupnje / Paco Underhill ; [prevela Sunčana Tuksar]. - Zagreb : Olympic international, 2006. - 272 str.

COBISS.BH-ID 512060866

205.
UNKOVIĆ, Slobodan
        Ekonomika turizma / Slobodan Unković, Bojan Zečević. - 5. izd. - Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2007. - 462 str.

COBISS.BH-ID 138439948

206.
URBANIJA, Jože
        Metodologija izrade tezaurusa / Jože Urbanija ; [prevela Jelica Leščić]. - Zagreb : Naklada Nediljko Dominović, 2005. - 61 str. - (Izdanja Dominović: knjižarstvo, knjižničarstvo, nakladništvo, priručnici, pretisci ; knj. 3)

COBISS.BH-ID 29374562

207.
VASKOVIĆ, Vojkan
        Sistemi plaćanja u elektronskom poslovanju / Vojkan Vasković. - 1. izd. - Beograd : Fakultet organizacionih nauka, 2007. - 422 str.

COBISS.BH-ID 137576972

208.
VIDAČAK, Igor
        Lobiranje : interesne skupine i kanali utjecaja u Europskoj uniji / Igor Vidačak. - Zagreb : Planetopija, 2007. - 203 str. - (Biblioteka Pro-Fit)

COBISS.BH-ID 512067010

209.
VLAISAVLJEVIĆ, Ugo
        Rat kao najveći kulturni događaj : ka semiotoci etnonacionalizma / Ugo Vlaisavljević. - Sarajevo : Maunagić, 2007. - 184 str.

COBISS.BH-ID 15774982

210.
VOJNOVIĆ, Marija
        Priručnik o ugovorima i natječajnim procedurama Europske komisije / Marija Vojnović. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2007. - 194 str.

COBISS.BH-ID 512068546

211.
VRANEŠEVIĆ, Tihomir
        Upravljanje markama : (brand menagement) / Tihomir Vranešević. - Zagreb : Accent, 2007. - XIV, 461 str.

COBISS.BH-ID 512063426

212.
VUČO, Nikola
        Ekonomska istorija sveta : od industrijske revolucije do drugog svetskog rata / Nikola Vučo. - Beograd : Ekonomski fakultet, 1985. - VIII, 452 str.

COBISS.BH-ID 166940

213.
YUNUS, Muhammad
        Bankar siromašnih : autobiografija "bankara siromašnih" / Muhammad Yunus u suradnji s Alanom Jolisom ; prijevod Vesna Pavković. - Zagreb : Masmedia : Poslovni dnevnik, [2007]. - 256 str.

COBISS.BH-ID 512069826

214.
WATKINS, Michael
        Prvih 90 dana : ključne strategije uspjeha novih menadžera na svim razinama / Michael Watkins ; [s engleskoga prevela Lidija Kraljević]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2007. - 221 str.

COBISS.BH-ID 512060610

215.
WEISSMAN, Jerry
        Na vatrenoj liniji : kako se uhvatiti ukoštac sa teškim pitanjima ...u presudnim trenucima / Jerry Weissman ; [prevoditeljica Kristina Kruhak]. - Zagreb : Mate, 2007. - XXII, 186 str. - (Biblioteka Management u XXI. stoljeću)

COBISS.BH-ID 512844709

216.
WELCH, Jack
        Kako pobijediti / Jack Welch i Suzy Welch ; prevela s engleskog Mirna Petani. - Zagreb : Naklada Zadro, 2005. - 376 str. - (Biblioteka Priručnici)

COBISS.BH-ID 512054210

217.
WELCH, Jack
        Odgovori na pitanje kako pobijediti : suočavanje sa 74 najteža poslovna pitanja današnjice / Jack i Suzy Welch ; [prevele s engleskoga Mirna Petani i Branka Cimermanović]. - Zagreb : Naklada Zadro, 2007. - 232 str. - (Biblioteka Priručnici)

COBISS.BH-ID 512054466

218.
WHITMORE, John
        Trening za postizanje učinkovitosti : rast ljudskih potencijala, učinkovitosti i svrhe / John Whitmore ; [prevoditeljica Nina Babić]. - 3. izd. - Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, 2006. - VIII, 176 str. - (Biblioteka Management u XXI. stoljeću)

COBISS.BH-ID 512065218

219.
WOOD, Marian Burk
        Essential guide to marketing planning / Marian Burk Wood. - Harlow : Financial Times Prentice Hall, 2007. - 268 str.

COBISS.BH-ID 512071874

220.
ZEČEVIĆ, Milija
        Američki i japanski biznis / Milija Zečević. - Beograd : Evropski univerzitet, 2007. - V, 271 str.

COBISS.BH-ID 138196236

221.
ZHOU, Zongqing
        E-commerce and information technology in hospitality and tourism / Zongqing Zhou. - Clifton Park, NY : Delmar Learning, 2004. - XIII, 226 str.

COBISS.BH-ID 512065730

222.
ŽIBRET, Branko
        Strateška nabava : put do ostvarenja međunarodne konkurentnosti / Branko Žibret. - Zagreb : Mate, 2007. - 188 str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

COBISS.BH-ID 512070594


REGISTAR NASLOVA



IMENSKI REGISTAR



PREDMETNI REGISTAR