Ferijalna praksa

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavezuje studente na obavljanje ferijalne prakse, koja predstavlja i predmet šestog semestra studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Praksa se obavlja u jednoj od istaknutih organizacija koje posluju u Bosni i Hercegovini i predstavlja jedan od uslova za završetak trogodišnjeg studija. Naime, studenti nakon kompletiranja ispitnih obaveza u drugoj godini pristupaju praksi tokom koje uče osnove poslova kojim će se baviti u skoroj budućnosti. Studenti ferijalnu praku mogu obavljati tokom studija, dok prijavu prakse u studentsku službu vrše u VI semestru, kada će praka biti i ocijenjena.