Koraci za obavljanje Ferijalne prakse

Proces obavljanja ferijalne prakse ima sedam koraka:

 1. Pronalaženje organizacije/kompanije za obavljanje ferijalne prakse
 2. Preuzimanje Kartona za obavljanje ferijalne prakse
 3. Obavljanje ferijalne prakse
 4. Prijava ferijalne prakse i dodjela mentora
 5. Kompletiranje Dnevnika i Izvještaja o obavljenoj ferijalnoj praksi
 6. Predaja Kartona o obavljenoj ferijalnoj praksi
 7. Ocjenjivanje ferijalne prakse i arihiviranje dokumentacije


1. Pronalaženje organizacije/kompanije za obavljanje ferijalne prakse

I. Pronalazak organizacije/kompanije je odgovornost studenta/ice (Centar za razvoj karijere studenata kontinuirano komunicira sa kompanijama partnerima, te po zahtjevu kompanija objavljuje oglase o otvaranju konkursa za obavljanje ferijalne prakse)

 • Praksa se može obaviti u domaćim i međunarodnim kompanijama i organizacijama
 • Studenti na smjerovima "Finansijski menadžment" i "Marketing menadžment", u okviru dodiplomskog studija Menadžmenta, a s obzirom na zahtjeve EPAS međunarodne akreditacije pri asocijaciji EFMD – European Foundation for Management Development, dužni su svoju ferijalnu praksu obaviti u inostranstvu

Jedine moguće i dozvoljene alternative ferijalnoj praksi u inostranstvu za studente ovih smjerova su:

 • Ferijalna praksa u domaćoj kompaniji koja je firma-kćerka kompanije čije je sjedište u inostranstvu
 • Ferijalna praksa u domaćoj kompaniji koja ima razgranatu mrežu međunarodnog poslovanja, bilo kroz firme-kćerke, bilo da direktno posluje na inostranim tržištima

II. Prilikom traženja ferijalne prakse od koristi mogu biti:

 • Potvrda za regulisanje ferijalne prakse koju student/ica preuzima u Službi za rad sa studentima, po podnošenju prijave putem isss.ba
 • Molba za obavljanje ferijalne prakse koju student/ica preuzima u Centru za ravoj karijere studenara, po podnošenju zahtjeva putem mail-a (potrebni podaci: prezime i ime, smjer, broj indeksa, e-mail i broj telefona)

2. Preuzimanje Kartona za obavljanje ferijalne prakse

I. Karton se preuzima u Ekonomatu/Knjižari Fakulteta uz pokaz elektronske kartice

II.Sadržaj Kartona:

 • Podaci o praktikantu
 • Potvrda o obavljenoj ferijalnoj praksi
 • Evaluacija studenta – praktikanta od strane mentora – poslodavca
 • Evaluacije organizacije od strane studenta – praltikanta
 • Izvještaj/Evaluacija mentora – profesora za ferijalnu praksu o obavljenoj ferijalnoj praksi

3. Obavljanje ferijalne prakse

I. Neposredno prije početka obavljanja ferijalne prakse student/ica je dužan/dužna obaviti konsultacije u Centru za razvoj karijere studenata kako bi se upoznao/upoznala sa obavezama koje treba izvršiti tokom obavljanja ferijalne prakse.

II. Ferijalna praksa traje najmanje 20 radnih dana i može se obaviti u više iteracija, ukoliko to kompanija/organizacija pružalac ferijalne prakse prihvata.

III. Tokom obavljanja ferijalne prakse student/ica je obavezan/obavezna voditi evidenciju aktivnosti, te pažljivo bilježiti osnovne informacije i najvažnije detalje u vezi sa poslovima na kojima je radio/radila, kako bi, kada za to dođe vrijeme, mogao/mogla sačiniti Dnevnik i Izvještaj (korak 5).

IV. Mentor-poslodavac po završetku ferijalne prakse ispunjava sljedeće formulare iz Kartona

 • Potvrda o obavljenoj ferijalnoj praksi
 • Evaluacija studenta – praktikanta od strane mentora – poslodavca

V. Neposredno po završetku obavljanja ferijalne prakse student/ica je dužan/dužna obaviti konsultacije u Centru za razvoj karijere studenata kako bi se utvrdila ispravnost dokumentacije, te izvršile eventualne korekcije.

4. Prijava ferijalne prakse i dodjela mentora

I. Ferijalna praksa se prijavljuje predajom Kartona u Službu za rad sa studentima

 • Uslov za predaju Kartona u Službu za rad sa studentima i planiranje nastave je upisan VI semestar, odnosno IV semestar koliziono
 • Služba za rad sa studentima u roku od 7 dana imenuje mentora ovisno o poslovima na kojima je student/ica radila u kompaniji/organizaciji
 • Nakon preuzimanja Kartona student/ica kontaktira dodijeljenog profesora – mentora radi informisanja o načinu izrade Izvještaja o obavljenoj ferijalnoj praksi (obavezno posjetiti Studentsku službu)

5. Kompletiranje Dnevnika i Izvještaja o obavljenoj ferijalnoj praksi

I. Student/ica kompletira Dnevnik i Izvještaj o obavljenoj praksi u skladu sa uputama koje je dobio/dobila od profesora – mentora

6. Predaja Kartona o obavljenoj ferijalnoj praksi

I. Karton o obavljenoj ferijalnoj praksi zajedno sa Dnevnikom i Izvještajem o obavljenoj ferijalnoj praksi (printana verzija – spiralno uvezana i elektronska verzija – CD) se dostavlja Službi za rad sa studentima
II. Po prijemu Kartona Služba za rad sa studentima izdaje potvrdu studentu/ici – praktikantu o primljenoj dokumentaciji

7. Ocjenjivanje ferijalne prakse i arihiviranje dokumentacije

I. Služba za rad sa studentima dostavlja svu primljenu dokumentaciju mentoru – profesoru

II. Na osnovu podnesenog Izvještaja i Dnevnika mentor – profesor daje ocjenu

III. Unošenje ocjene u ISSS vrši Služba za rad sa studentima do kraja tekuće školske godine (30.septembar)

IV. Sva dospjela dokumentacija se arhivira u Službi za rad sa studentima i Centru za razvoj karijere studenata

Ukoliko imate pitanja i nedoumica vezanih za obavljanje ferijalne prakse obratiite nam se na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   ili nas  posjetite lično u prostorijama Centra.