O nama

Career Centar 

Centar za razvoj karijere studenata osnovan je 2004. godine kao podrška studentima u razvijanju sposobnosti, znanja i vještina koje su neophodne u modernom poslovnom svijetu ali i u nastavku obrazovanja.

Centar ujedno djeluje i kao čvrsta poveznica između akademske i poslovne zajednice, pružajući priliku studentima da radno iskustvo steknu tokom studija dok poslodavcima omogućava da pronađu visoko-kvalitetne saradnike.

Zadaci Centra za razvoj karijere studenata su:

  • Omogućiti studentima da radno iskustvo i kontakte u poslovnom svijetu, ostvare kroz prakse, volonterski rad i zapošljavanje
  • Razvijanje specifičnih sposobnosti i vještina kod studenata koje će im omogućiti da se pozicioniraju na tržištu rada i uspješno nastave karijeru nakon studija
  • Organizovanje radionica, treninga i panela za studente koji pokrivaju znanja cijenjena kod poslodavaca
  • Pružanje pomoći pri pisanju biografija, motivacionog pisma i pripremi za intervju
  • Afirmisanje studenata na proaktivnost, poduzetnost i inovativnostVIZIJA (I MISIJA)/ VISION (AND MISSION)

 

 

VRIJEDNOSTI / CORE VALUES – CC Put / CC Way

 

1. Pobjeđivanje kroz preduzetnost i inovativnost 1. Winning through entrepreneurship and innovation
2. Uslužnost studentima 2. Avail to students
3. Timski rad 3. You and me achieve more together

 

SVRHA/ CORE PURPOSE

 Pomažući studentima da pronađu svoj PUT, doprinosimo blagostanju društ(a)va u kojem žive.

 

 

MISIJA

„Postati općepoznata i omiljena stručna služba studenata EFSA u roku od tri godine, te vodeći regionalni centar koji se bavi pitanjem razvoja karijere studenata u roku od pet godina.“

Studenti sudjeluju u svim aktivnostima i radionicama Centra tokom sve tri godine prvog ciklusa studija. Po završetku studija, oni ostaju u aktivnom i redovnom kontaktu sa Centrom i postaju dio alumni mreže, na taj način bezbjeđujući još bolje i šire prilike za nove generacije studenata, svjesni važnosti koju je u razvoju njihovih karijera imao naš Centar. Članovi Centra su ponosni što imaju priliku biti dio ove ekipe koja u velikom stilu mijenja perspektive studenata EFSA. Studenti koji prođu paket aktivnosti koji nudi Centar su prepoznatljivi na tržištu rada i bez problema nalaze posao širom regiona. Centar je regionalni benchmark za sve druge koji imaju u fokusu pitanje razvoja karijere studenata. Naši članovi su konsultanti ostalim centrima u regionu.