Studijski programi

Ukoliko upišete Distance Learning studij, kao i klasični studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, dobijate zvanje BSc (Bachelor of Science), a ovisno o vašim preferencijama možete upisati studij Ekonomije i menadžmenta ili studij Visoke poslovne škole.

TROGODIŠNJI - ”FAKULTETSKI” ILI ”AKADEMSKI” STUDIJ

Odsjeci:

a) Ekonomija (Economics)

Studij Ekonomije ima za cilj da obrazuje stručnjake za različite aspekte bavljenja ekonomskom naukom u područjima koja izlaze iz domena klasičnih poslovnih funkcija, odnosno preduzeća kao poslovnog sistema. Ovdje se prije svega radi o poslovima kao što su: empirijska ekonomska istraživanja, mikro i makro-ekonomske analize, mikro i makro-ekonomsko modeliranje, predviđanje ekonomskih tokova, uloga države u sferi ekonomije, poslovi Centralne banke, osiguravajućih kompanija, penzionih fondova, savjetodavne uloge pri zakonodovanim i izvršnim tijelima vlasti i sl. Pored klasičnih ekonomskih znanja, ovi studenti se kroz kvantitativne predmete (Matematika za ekonomiste, Statistika u ekonomiji i menadžmentu, Matematske metode za ekonomiste, Ekonomska analiza)  i odgovarajuće softvere obrazuju za korištenje analitičkih metoda i tehnika u makroekonomskoj analizi i modeliranju. Nakon zajedničkih predmeta, obaveznih predmeta odsjeka, student ima priliku da bira jedan od sljedećih smjerova: Globalna ekonomija, Ekonomska analiza, Ekonomija javnog sektora, Ekonomija Evrope, Makroekonomski menadžment, Makrofinansijski menadžment.

Studij završava diplomskim radom, a u zavisnosti od zakonskog rješenja, odnosno rješenja na nivou Univerziteta u Sarajevu, koristit će se zvanje BSc (Bachelor of Science) ili BA (Bachelor of Arts). Nakon završenog studija student se može odmah upisati na magistarski ili MBA studij.

b) Menadžment (Management)

Ovaj program je namijenjen onima koji žele kombinirati analitička znanja ekonomije i biznisa sa praktičnim znanjima i vještinama menadžmenta. Polaznici ovog studija treba da budu ne samo budući menadžeri već i tzv. poslovni analitičari sa odličnim poznavanjem logike odvijanja poslovnih procesa.

Program pruža osnovna znanja iz ekonomije, biznisa i menadžmenta, a zatim osigurava menadžerska znanja i alate u pojedinim područjima kao što su: marketing menadžment, finansijski menadžment, menadžment ljudskih resursa, strateški menadžment, operacijski menadžment, informacijski menadžment itd.

Na ovom studiju predviđeni su slijedeći smjerovi: Marketing menadžment, Menadžment i organizacija, Međunarodni biznis, Menadžment i informacijski sistemi, Finansijski menadžment i Računovodstvo i revizija.

Studij završava diplomskim radom, a u zavisnosti od zakonskog rješenja, odnosno rješenja na nivou Univerziteta u Sarajevu, koristit će se zvanje BSc (Bachelor of Science) ili BA (Bachelor of Arts). Nakon završenog studija student se može odmah upisati na magistarski ili MBA studij.

 

TROGODIŠNJI STUDIJ - VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

Ovaj studij ima za cilj da profilira buduće ekonomiste koji će raditi u tipičnim poslovnim funkcijama savremenog poslovanja kao što su: marketing, komercijala, računovodstvo, poslovne finansije, ljudski resursi, poslovna informatika i sl. Za razliku od prethodno navedenog studija Menadžmenta, ovaj studij ima za cilj da studentima pruži osnovna ekonomska i poslovna znanja u obavljanju klasičnih poslovnih funkcija.

Ovi kadrovi, nakon sticanja određenog iskustva u struci i uz dodatnu naobrazbu iz područja analitičkih metoda, mogu nastaviti MBA/MSc studij koji ih profilira u menadžere različitih specijalnosti.

Na ovom studiju predviđeni su slijedeći smjerovi: Bankarstvo i osiguranje, Menadžment, Marketing, Razvoj poslovnih informacijskih sistema, Računovodstvo i revizija i Turizam.

Studij završava diplomskim projektom, a u zavisnosti od zakonskog rješenja, odnosno rješenja na nivou Univerziteta u Sarajevu, koristit će se zvanje BSc (Bachelor of Science) ili BA (Bachelor of Arts). Nakon ovog studija student može upisati MBA ili magistarski studij uz uslov da ima 2 godine radnog iskustva (prije ili poslije studija) i da prije upisa položi razliku iz predmeta: Matematika za ekonomiste, Statistika u ekonomiji i menadžmentu i Matematske metode u ekonomiji.