Klub kvalitete 2011

 

Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu ORGANIZUJE Edukativni program iz područja upravljanja javnim ustanovama u zdravstvu i dodjelu certifikata za LLL program

«Upravljanje javnim ustanovama u zdravstvu»
09. 10. 2011. godine – 29. 11. 2011. godineU skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10), član 66. "Upravljanje, rukovođenje i nadzor nad zdravstvenim ustanovama, kao i stručna tijela zdravstvene ustanove" i Zakona o visokom obrazovanju KS (Službene novine KS broj 22/10), član 78.  Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizira IV ciklus seminara «Upravljanje/Menadžment javnih institucija u zdravstvu»

Visokoobrazovani kadrovi uključeni u upravljanje zdravstvenim ustanovama, odjelima i odsjecima ili u reformu zdravstva mogu se prijaviti na ovaj edukativni program. Cilj studija je dobiti specijalizirano znanje menadžmenta, usmjereno modernim metodama rukovođenja i interdisciplinarnim pristupom složenom sistemu kakav imaju zdravstvene ustanove. Program pomaže polaznicima usvojiti znanja koja će im omogućiti da vode zdravstvenu organizaciju i istovremeno prate zakonske regulative, poslovanje, regulacije nabave i potrošnje, osnovna ekonomska i pravna načela.

Edukativni program obuhvata sedam modula u ukupnom trajanju od 50 sati nastave. Nakon uspješno odslušanog edukativnog programa, polaznici dobivaju certifikat «Upravljanje javnim ustanovama u zdravstvu». Ovaj program namijenjen je menadžmentu srednjeg i višeg nivoa.

 

Za detaljnije informacije i registraciju molimo kontaktirajte:


Poslovna akademija
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
Skenderija br. 70, 71 000 Sarajevo
Tel.: + 387 33 564 366; 564 354
Fax.: + 387 33 564 371

 


PDF Prijavnica

 

 


 

 

 

Poslovna akademija je organizaciona jedinica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu čija je misija organiziranje i izvođenje kurseva različitog formata (jednodnevni, dvodnevni, sedmični, dvo-sedmični) namijenjenih za obrazovanje i stručno usavršavanje preduzetnika i  poslovnih ljudi uključenim u upravljanje javnim institucijama, odjelima i odsjecima, te top menadžmentu. Pristup, da je kadrovsko popunjavanje kao bitna funkcija menadžera  ona koja u velikoj mjeri može odrediti uspjeh ili propast nekog preduzeća naveo je EFSA da razvije program cjeloživotnog učenja na temu „Menadžment ljudskih resursa“.

pdf Osnovne informacije o edukativnom LLL programu

pdf Prijava

 

 


 

 

 

Profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje temelje se na bolonjskim dokumentima  i predstavljaju budući temelj duštva znanja u Evropi. Namijenjeni su visokoobrazovanim kadrovima koji su uključeni u upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem sa posebnim naglaskom na turizam na nivou kantona, odjela i odsjeka pri ministarstvima za privredu i turizam ili su uključeni u reformu poslovnog upravljanja u turizmu i top menadžmentu turističkih zajednica, agencija, nevladinih institucija radi omogućavanja i pružanja podrške pri ostvarivanju profesionalnih standarda u oblasti turizma. Turizam kao gospodarska, ekološka i društvena sila zahtijeva neprestalno postavljanje standarda izvrsnosti i promoviranje puta ka vrhu.

pdf Osnovne informacije o edukativnom LLL programu
pdf Prijava

 

 

 


 

 

 

Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ORGANIZUJE radionice iz područja menadžmenta i upravljanja kvalitetom u okviru  programa cjeloživotnog učenja

 «KLUB KVALITETE 2010»

Klub kvalitete 2010. održava se srijedom i četvrtkom u istim terminima  (od 10:00—14:00 časova)  u prostorijama Poslovne Akademije,  71 000 Sarajevo, Skenderija 70/ II sprat

Neke od ponuđenih tema su: Legislativa u  obrazovanju, Kreiranje anketa i evaluacija, Upravljanje projektima, Proces Management, etc.

PDF Osnovne informacije
PDF Prijava (Klub kvalitete - opšti)
PDF Prijava (Klub kvalitete - obrazovanje)


 

Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu ORGANIZUJE Edukativni program iz područja upravljanja javnim ustanovama u zdravstvu i dodjelu certifikata za LLL program

«Upravljanje javnim ustanovama u zdravstvu»
19. 10. 2010. godine – 07. 12. 2010. godine

 
U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10), član 66. "Upravljanje, rukovođenje i nadzor nad zdravstvenim ustanovama, kao i stručna tijela zdravstvene ustanove" i Zakona o visokom obrazovanju KS (Službene novine KS broj 22/10), član 78.  Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizira IV ciklus seminara «Upravljanje/Menadžment javnih institucija u zdravstvu»

Visokoobrazovani kadrovi uključeni u upravljanje zdravstvenim ustanovama, odjelima i odsjecima ili u reformu zdravstva mogu se prijaviti na ovaj edukativni program. Cilj studija je dobiti specijalizirano znanje menadžmenta, usmjereno modernim metodama rukovođenja i interdisciplinarnim pristupom složenom sistemu kakav imaju zdravstvene ustanove. Program pomaže polaznicima usvojiti znanja koja će im omogućiti da vode zdravstvenu organizaciju i istovremeno prate zakonske regulative, poslovanje, regulacije nabave i potrošnje, osnovna ekonomska i pravna načela.

Edukativni program obuhvata sedam modula u ukupnom trajanju od 50 sati nastave. Nakon uspješno odslušanog edukativnog programa, polaznici dobivaju certifikat «Upravljanje javnim ustanovama u zdravstvu». Ovaj program namijenjen je menadžmentu srednjeg i višeg nivoa.

Za detaljnije informacije i registraciju molimo kontaktirajte:
Poslovna akademija
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
Skenderija br. 70, 71 000 Sarajevo
Tel.: + 387 33 564 366; 564 354
Fax.: + 387 33 564 371

PDF Prijavnica

 
Kontakt Akreditacije Članstva

 

telefon Tel: + 387 33 275 900
prazna Fax: + 387 33 275 994

 

email efsa@efsa.unsa.ba

 

rss RSS

 

fejs Facebook

 

epas_a

www.efmd.org

 

aqa_a

AQA Focus accreditation

 

iso_a

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

 

The School of Economics and Business in Sarajevo is a member of AACSB International – the Association to Advance Collegiate Schools of Business - www.aacsb.edu