Javna odbrana završnog rada kandidata Hadžialić Nedima

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u srijedu, 01. aprila  2020. godine u 13:30 sati u Sali E-net , biti će održana javna odbrana završnog rada kandidata, Hadžialić Nedima, na temu:

                                     „Uticaj inovativnosti na poslovne perfomanse finansijskih institucija u BiH”

Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave