Javna odbrana završnog rada kandidata Harisa Nikšića

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u srijedu, 20. septembra 2017. godine u 10:00 sati u sali za sjednice, bit će održana javna odbrana završnog rada kandidata Harisa Nikšića, na temu:


„Proizvodi životnog i penzionog osiguranja – komplementari ili suplementi“


Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.


Služba za rad sa studentima i planiranje nastave