Javna odbrana završnog rada kandidata Marković Marijana

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u ponedjeljak, 28. oktobra 2019. godine u 16:00 sati u Sali za sjednice, biti će održana javna odbrana završnog rada kandidata Marković Marijana, na temu:“Uloga investicionog bankarstva SAD-a u nastanku posljednje finansijske krize”Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.


Pristup odbrani je slobodan.


Služba za rad sa studentima i planiranje nastave