Javna odbrana završnog rada kandidata Merisa Turkovića

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u petak, 15. septembra 2017. godine u 15:00 sati u E-net centru, bit će održana javna odbrana završnog rada kandidata Merisa Turkovića, na temu:


„Modeliranje ekonomskog rasta u rigidnim uslovima ograničenja međunarodnih transakcija i poslovanja: primjer Islamske Republike Iran“


Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.


Služba za rad sa studentima i planiranje nastave