Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Adele Grabovac

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u utorak, 14. aprila  2020. godine u 12:00 sati u Sali za sjednice , biti će održana javna odbrana završnog rada kandidatkinje Adele Grabovac, na temu:


„Analiza finansijskih izvještaja u funkciji donošenja investicijskih odluka”


Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.


Služba za rad sa studentima i planiranje nastave