Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Bajramović Sanite

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u četvrtak, 19. marta 2020. godine u 11:00 sati u Sali za sjednice , biti će održana javna odbrana završnog rada kandidatkinje, Bajramović Sanite, na temu:

                                                          „Optimization of E-commerce sales and business intelligence
  
Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave