Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Efendić Amine

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u utorak, 14. januara 2019. godine u 15:00 sati u Sali E-net , biti će održana javna odbrana završnog rada kandidatkinje , Efendić Amine, na temu:

                                                            “Izazov upravljanja razvojnim timovima u IT projektima”

Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave