Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Hadžijamaković Nadije

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u srijedu, 13. novembra 2019. godine u 15.30 sati E-net centru, održati će se javna odbrana završnog rada kandidatkinje HADŽIJAMAKOVIĆ NADIJE, na temu:

 

 “SOCIAL MEDIA AS A TOOL FOR PUBLIC INSTITUTIONS' MARKETING ENHANCEMENT: THE CASE OF THE CANTON OF SARAJEVO MUNICIPALITIES”

 

Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

 

Pristup odbrani je slobodan.

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave