Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Medine Prelo

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u utorak, 28. januara 2019. godine u 14:00 sati u Sali za sjednice, biti će održana javna odbrana završnog rada kandidatkinje Medine Prelo, na temu:

“Primjena BPMS alata u svrhu upravljanja poslovanja”

Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave