Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Nuhanović Sabine

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u ponedjeljak, 28. oktobra 2019. godine u 15:00 sati u Sali za sjednice, biti će održana javna odbrana završnog rada kandidatkinje Nuhanović Sabine, na temu:„Efekti direktnih stranih investicija u zemljama u tranziciji s posebnim osvrtom na BiH”Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.


Pristup odbrani je slobodan.


Služba za rad sa studentima i planiranje nastave