Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Tolo Marine

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u utorak, 17. marta 2020. godine u 10:00 sati u Sali za sjednice , biti će održana javna odbrana završnog rada kandidatkinje, Tolo Marine, na temu:

                                            „Analiza monetarnih instrumenata u praksi Evropske centralne banke”

Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave