Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Topić Vesne

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u četvrtak, 31. oktobra 2019. godine u 14:00 sati u Sali za sjednice, biti će održana javna odbrana završnog rada kandidatkinje Topić Vesne, na temu:“Uloga društvenih kompetencija bankarskih službenika i stila vezivanja klijenta na lojalnost”Završni rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.


Pristup odbrani je slobodan.


Služba za rad sa studentima i planiranje nastave