Obavještenje o aktivnim smjerovima u akadamskoj 2019/2020.godini na II ciklusu studija

 OBAVJEŠTENJE


 Konačne rang liste primljenih studenata za upis u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija biće objavljene 15.10.2019. godine do 16,00 sati.
 Smjerovi koji će biti aktivni u akademskoj 2019/2020. godini na II (drugom) ciklusu studija za EFSA Master programe su:

     Odsjek Ekonomija – smjer:
–studenti u statusu redovni, redovni samofinansirajući i DL studij

   Međunarodna ekonomija i evropske integracije

    Odsjek Menadžment – smjerovi:
–studenti u statusu redovni, redovni samofinansirajući i DL studij

   Finansijski menadžment

   Menadžment informacionih tehnologija

   Menadžment i organizacija

   Računovodstvo i revizija

     Odsjek Menadžment – engleski jezik, smjer:
–studenti u statusu redovni i redovni samofinansirajući 

   Marketing menadžment