Obavještenje za studente II ciklusa studija - I godina

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA – I  GODINA

PREDMET: ENGLESKI JEZIK

 

Poštovani studenti,

 

Obavještavamo Vas da se nastava iz predmeta Engleski jezik koja je prema rasporedu predviđena za Odsjek Menadžment – engleski jezik, srijeda u 17,15 sati i Odsjek Ekoomija i Odsjek Menadžment – svi smjerovi, petak u 17,15 sati, prve tri sedmice neće biti održana.

O terminu nastave iz navedenog predmeta, bićete blagovremeno informisani.

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave