Odbrana završnog rada kandidatkinje Ovčina Edne

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u petak, 10. jula  2020. godine u 12:00 sati, održati će se odbrana završnog rada kandidatkinje, Ovčina Edne, na temu:

 

„Digitalna transformacija i efekti na poslovanje – istraživanje aspekta uposlenika”

 

Završni rad u elektronskoj verziji se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave