Državno IT takmičenje

Katedra za Menadžment i informacione tehnologije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizuje Državno IT takmičenje u Bosni i Hercegovini kao dio Svjetskog Microsoft Office Specialist (MOS) takmičenja. Državno IT takmičenje je jedna u nizu aktivnosti povodom obilježavanja 65. godišnjice postojanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji je uprkos turbulentnom i kompleksnom okruženju postao i ostao lider u visokom obrazovanju. Cilj takmičenja jeste testiranje vještina srednjoškolaca i studenata u korištenju Microsoftovih alata: Word, Excel® i PowerPoint®. Najbolji takmičari će biti pozvani da predstave našu državu na Svjetskom takmičenju u Anaheimu - California, USA.

Cilj takmičenja jeste omogućiti:

  • mladim ljudima da ovladaju IT vještinama (imat će priliku dobiti certifikat koji je pokazatelj kompetencija iz oblasti ICT-a, a  koji je osigurao Evropski komitet za standardizaciju definišući ga okvirom za ICT e-kompetencije);
  • mladim osobama da se predstave kao sposoban i konkurentan pojedinac na tržištu rada;
  • da učesnici (srednjoškolci i studenti) steknu međunarodno priznate certifikate;
  • da Bosna i Hercegovina bude učesnik zajedno sa 140 zemalja koje će sudjelovati u takmičenju informatičkih vještina;
  • uspostavljanje interakcije između roditelja, studenata i profesora u svrhu prepoznavanja i nastavka rada na povećanju informatičkih vještina i znanja u BiH.

Predselekcijska takmičenja će biti održana na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u sljedećim terminima:

  • nedjelja, 21. maj
  • subota, 27. maj
  • subota, 03. juni

Prijave za predselekcijska takmičenja možete izvršiti putem sljedećeg linka: http://eepurl.com/cOO1ij

Finalno takmičenje je planirano za nedjelju, 11. juna 2017. godine. Pobjednik/ca takmičenja će imati priliku predstaviti Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom MOS takmičenju koje će biti održano u periodu od 30. juna do 02. jula u Anaheimu, California, USA.