ECTS katalog 2010

I (prvi) ciklus

I (prvi) ciklus studija koncipiran je u tri paralelna programa, u trajanju od tri godine:

  1. Akademski program, sa odsjecima: Ekonomija i Menadžment
  2. Praksi orijentiran program: Visoka poslovna škola
  3. Međunarodni studij u saradnji sa Griffith College Dublin (dalje GCD): Sarajevo Business School

II (drugi) ciklus studija

II (drugi) ciklus studija – Master studij je organiziran kroz sljedeće oblike:

  1. Master studij, sa odsjecima: Ekonomija i Menadžment
  2. Master of Business Administration (MBA) sa Griffith College Dublin nakon kojeg student dobija dualnu diplomu; Univerziteta u Sarajevu i Griffth College-a iz Dablina, Irska
  3. Zajednički master sudiji u suradnji sa Ekonomskim fakultetom u Zagrebu
  4. Zajednički master studij sa Ekonomskim fakultetom u Ljubljani iz oblasti Ekonomije i upravljanja javnim sektorom i ekonomije okoliša

III (treći) ciklus studija

III (treći) ciklus studija - doktorski studij se izvodi sa Ekonomskim fakultetima iz Beča i Ljubljane, a predviđena su dva doktorska programa:  

  • PhD - Doctor of Philosophy Program (Economics, Management/Business)  – akademski i istraživački orijentiran studij u trajanju od 3 godine, sa 180 ECTS poena.
  • DBA – Doctor in Business Administration  (Executive Doctorate ili “profesionalni doktorat”) - praksi orijentiran doktorski program, part-time, također u trajanju od 3 godine i 180 ECTS kreditnih poena.

 

Dokumenti: 
AttachmentSize
PDF icon ECTS katalog 20106.35 MB