CEO konferencija 11. aprila u Sarajevu: Mladi imaju moć izbora