Dan Evropske preduzetničke mreže u Bosni i Hercegovini

Danas, 07. 12. 2017. godine u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine održan je događaj o temi „Dan Evropske preduzetničke mreže u Bosni i Hercegovini“.

Evropska preduzetnička mreža (Enterprise Europe Network) – EEN je jedan od osnovnih instrumenata COSME, programa Evropske Unije koji omogućava pristup tržištima i uspostavljanje poslovnih kontakata za mala i srednja preduzea u BiH. EEN također predstavlja instrument Evropske strategije za podsticaj ekonomskog razvoja i za otvaranje novih radnih mjesta. Pokrenuta u februaru 2008. god. od strane Generalnog direktorata Evropske komisije DG GROW, sa svojih 3.000 lokalnih eksperata na više od 600 lokacija u 60 zemalja svijeta, EEN mreža je prerasla u najveću svjetsku preduzetničku mrežu koja pruža podršku konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća sa internacionalnim ambicijama.

U Bosni i Hercegovini Evropska preduzetnička mreža djeluje od 2009. god. a od 2015. god. organizovana je kroz konzorcij u Federaciji BiH i konzorcij u Republici Srpskoj.

Univerzitet u Sarajevu (UNSA) je članica konzorcijuma Federacije BiH za EEN mrežu i zadužen je za podsticanje istraživačko-razvojne saradnje, a aktivni članovi tima UNSA su profesori sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

 

Ured za odnose s javnošću