Deveta međunarodna konferencija ICES2018

Dragi studenti,

pozivamo vas na devetu međunarodnu konferenciju ICES2018 u organizaciji Ekonomskog fakulteta koja će se održati u petak, 12.10. sa početkom u 9:30 u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Keynote govornik je profesor sa Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, prof.dr. Maks Tajnikar.

Program Konferencije možete pronaći na web stranici: http://www.efsa.unsa.ba/ices2018/sites/default/files/ICES2018%20Conferen...

Ured za odnose s javnošću