Dodjela zahvalnica privrednim društvima za podršku u realizaciji nastavno-naučnog procesa na smjeru „Računovodstvo i revizija“

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2017/2018.godini, za potrebe praktične edukacije studenata smjera Računovodstvo i revizija, uspješno je realizirao Projekat instalacije poslovno-informacionog sistema Pantheon X. Na ovaj način, studenti III godine studija smjera Računovodstvo i revizija su za potrebe izrade projekta, kao obaveze definisane nastavnim planom i programom za sve studente V semestra,  imali priliku odslušati 30 sati nastave iz područja praktične primjene posljednje generacije programa Pantheon na tržištu, te samostalno knjižiti poslovne događaje u istom i izraditi finansijske izvještaje kao krajnji produkt računovodstveno-informacionog sistema.

Nakon javne prezentacije i ocjene rezultata rada studenata na poslovnom softweru Pantheon X, pet najbolje ocjenjenih studenta je nagrađeno stipendijama ili mogućnošću obavljanja plaćene ferijalne prakse u društvima: „Plastron“ doo Sarajevo i „Bosnia Business Hub” doo.

U znak zahvalnosti za podršku u realizaciji nastavno-naučnog procesa na smjeru “Računovodstvo i revizija” Dekan Ekonomskog fakulteta Univeziteta u Sarajevu, prof. dr Kemal Kozarić, i odgovorni nastavnik za “Projekat” na smjeru Računovodstvo i revizija, doc. dr Ševala Isaković-Kaplan, dana 20.04.2018., održali su radni sastanak sa direktorom društva “Plastron” doo Sarajevo gospodinom Sabitom Bašićem, i partnerom društva „Bosnia Business Hub” doo, gospodinom Mirzom Kasumom, te tom prilikom im uručili Zahvalnice.