EFSA Career Centar i WAM BiH – Poziv za obavljanje ferijalne prakse

Poštovane studentice i studenti,

Centar za razvoj karijere Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa udruženjem Women Advancing Microfinance (WAM) BiH Vas poziva na predavanje na temu “Empowering Women in Microfinance – Osnaživanje žena u sektoru mikrofinansija” koje će se održati u petak, 08. decembra u amfiteatru Centrotrans u 12:00 sati. Naime, udruženje WAM BiH u okviru planiranih aktivnosti za predstojeću godinu aktivno radi na pronalaženju studentica na našoj visokoškolskoj instituciji koje su zainteresovane za program obavljanja stručne (ferijalne) prakse u mikrofinansijskom sektoru, te će tim povodom na gore pomenutom predavanju biti proslijeđene detaljne informacije vezane za prijavu. Ujedno stručna praksa je dijelom i obaveznog kurikuluma za sve studente, te je propisana u trajanju od minimalno 20 radnih dana po 8 sati (s tim da se broj sati može i drugačije rasporediti). Projekat stručnog osposobljavanja studentica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu udruženje WAM BiH realizuje u saradnji sa Centrom za razvoj karijere studenata EFSA i mikrokreditnim organizacijama u našoj zemlji.

Također, naši studenti će imati priliku poslušati seriju predavanja renomiranih stručnjaka iz oblasti mikrofinansija, a gošće druge sesije su Maja Mehmedović i Aida Musagić. Maja Mehmedović ima preko 10 godina radnog iskustva u bankarskom sektoru. 5 godina je obnašala funkciju Izvršnog Direktora u ProCredit Bank BiH. Ima dugogodišnje radno iskustvo u BiH i u inostranstvu, a posebno u polju transformacije institucija od mikrofinansiranja ka finansiranju malih i srednjih preduzeća, te u polju uspostavljanja sistema upravljanja rizicima i strateškog HR-a i treninga. Pored toga, vodila je projekat uvođenja principa “cashless” poslovnica i elektronskih kanala pružanja finansijskih usluga. Studij ekonomije i političkih nauka završila je na Goethe Univerzitetu u Frankfurtu u Njemačkoj. Aida Musagić je jedna od osnivača konsultantske firme "Finex". Magistarski studij u polju upravljanja rizicima završila je u Italiji. Tokom 20 godina radnog iskustva radila je kao risk analitičar, risk menadžer, te kao savjetnik za razvojne projekte za internacionalne investitore, te finansijske institucije u BiH i u inostranstvu.

Naše gošće predavači će govoriti o rizicima u mikrokreditnim organizacijama, sa posebnim osvrtom na reputacioni rizik. Također, govoriti će o upravljanju ljudskim resursima, te još jednom pozvati studentice Ekonomskog fakulteta u Sarajevu da se prijave na program stručne prakse. Na kraju predavanja, biće odvojeno vrijeme za razgovor između članica udruženja WAM in BiH i studentica zainteresiranih za apliciranje za ferijalnu praksu i buduću karijeru u pomenutom sektoru. Prilikom prijave za praksu studentice trebaju poslati motivacijsko pismo na jednom od zvaničnih jezika u BiH na e-mail adresu: womenadvancingmicrofinance.bih@gmail.com do 10. decembra tekuće godine. Više informacija o procesu selekcije i kriterijima studentice mogu dobiti tokom predavanja. Unaprijed Vam zahvaljujemo!

Lijep pozdrav,

Centar za razvoj karijere studenata EFSA