Erasmus + stipendije ljetni semestar - Bachelor studenti

Ekonomski Fakultet Univerziteta u Sarajevu potpisao je međuinstitucionalni ugovor sa Vienna University of Economics and Business i u okviru Erasmus + KA-107 programa.

Na osnovu toga otvoren je konkurs za prijavu 3 studenta koji žele provesti 1 semestar u ovoj prestižnoj školi u Beču (www.wu.ac.at/io).

Napominjemo da je cilj ovakvih razmjena, pored sticanja novih znanja, dragocjeno međunarodno iskustvo, koje će vam sutra biti veoma značaj dio CV-a, upoznavanje drugih kultura i jezika, povezivanje sa studentima iz cijelog svijeta i sl.

 

Dakle, i ukoliko ne pronađete predmete koji se 100% poklapaju sa našim i ne uspijete da obezbijedite njihovo priznavanje na EFSA, imati priliku da bar jedan semestar provedete na prestižnim visokoškolskim institucijama u EU sa potpuno plaćenim troškovima boravka i prevoza je neprocjenjivo. Dosadašnja iskustva govore da studenti koji su jednom išli na razmjenu u najvećem broju slučajeva apliciraju da idu ponovo.

Prijaviti se možete na mail cms@efsa.unsa.ba sa slijedećim informacijama: ime, prezime, spol, email adresa, oblast studija, vrsta studija BA ili MA, period mobilnosti, a sve to kako bismo vas mogli registrovati i poslati vam dalja uputstva.

Prijave slati do 23.oktobra, 2019. godine.

Detaljnije informacije o stipendiranju možete pronaći u dokumentu ispod.