Informacije za studente (procedurama prijave i odbrane završih radova i ostalo)

Plan i procedure za akademski i nastavni kontinuitet na EFSA  u uslovima pojave i širenja korona virusa

 

Poštovani studenti,

u prilogu se nalazi "Plan i procedure za akademski i nastavni kontinuitet na EFSA  u uslovima pojave i širenja korona virusa", u kojem možete pronaći informacije vezane za nastavne i administrativne aktivnosti u periodu trajanja vanrednih okolnosti izazvanih širenjem bolesti COVID-19.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Službe kako je navedeno u Planu.

Ured za odnose s javnošću