Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja

Na osnovu Odluke Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 11. 02. 2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-48/20 od 26. 02. 2020. godine, raspisuje se

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA NA

EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

  • 1. Oblast Mikroekonomija, 1 nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme
  • 2. Oblast Računovodstvo i revizija, 1 nastavnik u zvanju redovni profesor, puno radno vrijeme
  • 3. Predmet Industrijska sociologija, 1 nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme.

 

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 33/17) i uslove iz članova 194., 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

U prilogu možete pronaći Konkurs.

 

Pravna služba

Dokumenti: