Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na EFSA

Na osnovu Odluke Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 10. 03. 2020. godine i od 14. 04. 2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9-49/20 od 29. 04. 2020. godine, raspisuje se


JAVNI KONKURS
ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA NA
EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU


1. Predmeti: Matematika za ekonomiste i Metode i modeli optimizacije, 1 nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme
2. Oblast Marketing, 1 nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme
3. Oblast Mikroekonomija, 1 nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme


Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 33/17) i uslove iz članova 194., 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Tekst Konkursa nalazi se u prilogu.

Ured za odnose s javnošću

Dokumenti: