Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu Odluke Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 09. 11. 2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-20-37/21 od 24. 11. 2021. godine, raspisuje se


Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu


1. Oblast Međunarodna ekonomija i razvoj, 1 nastavnik u zvanju redovni profesor, puno radno vrijeme

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 33/17) i uslove iz članova 194., 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu.


Tekst konkursa se nalazi u prilogu.


Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dokumenti: