Konačne liste primljenih kandidata za upis na II (drugi) cikus studija

Poštovani studenti,

u prilogu možete pronaći konačne liste primljenih kandidata na II ciklus studija, obavještenje o upisu, potrebnim dokumentima i smjerovima, te Odluku o internom konkursu - drugi upisni rok.

 

Kandidati koji su na osnovu KONAČNIH LISTI PRIMLJENI U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA na Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, upisni materijal predaju u Službu II ciklusa studija, ul. Skenderija 70, I sprat

od 16.10. do 27.10.2017. godine

10,00 – 14,00 sati

Kandidati koji u tom terminu ne izvrše predaju upisnog materijala, smatrat ćemo da su odustali od upisa.

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave