Konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu raspisuje „Konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu“. 

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu vrši izbor za sljedeće oblasti:


Naučnonastavno zvanje asistent

- Asistent za oblast Menadžment i organizacija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

- Asistent za oblast Računovodstvo i revizija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

- Asistent za oblast Menadžment i informacioni sistemi, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

- Asistent za oblast Razvoj poslovnih informacionih sistema, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

- Asistent za oblast Marketing, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

- Asistent za oblast Poslovno pravo, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

- Asistent za oblast Finansije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

- Asistent za oblast Kvantitativna ekonomija, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom


Konkurs, raspisan na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu možete pronaći u nastavku: 

Služba za odnose s javnošću

Dokumenti: