Konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

U prilogu se nalazi Konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Dokumenti: