Konkurs za najbolji esej na temu „Ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini“

Strukovno udruženje „Pravni institut u Bosni i Hercegovini“ u sklopu projekta "Political reforms in Bosnia and Herzegovina - Short cuts and proposals - towards a more effective state of Bosnia and Herzegovina", koji podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini raspisuje: 

 

K O N K U R S

za najbolji esej na temu „Ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini“

 

Esej treba da bude posvećen aktuelnim pitanjima i temama koje se odnose na reforme/odsustvo reformi u Bosni i Hercegovini u oblasti ekonomije i treba da sadrži komentare, analize, prijedloge i sugestije u vezi sa mjerama koje akteri reformi (vlasti, stručna udruženja ekonomista, akademska zajednica ili nevladin sektor) treba da poduzmu da bi unaprijedili stanje u ovoj oblasti. Esej treba da sadrži do 1500 riječi i može biti napisan na jednom od službenih jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti završne godine dodiplomskog studija, odnosno postdiplomski i doktorski studenti ekonomskih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Autor/ica eseja treba da dostavi na eseju svoje lične podatke: ime i prezime, fakultet, univerzitet, godinu studija, kontakt e-mail, telefon. Eseje će ocjeniti interdisciplinarna komisija. Najbolji esej biće nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 500 KM i biće objavljen na web stranici Pravnog instituta u BiH.

Svi studenti - autori eseja biće pozvani da uzmu učešće u projektnim aktivnostima. Konkurs ostaje otvoren do 30.10.2017. godine. Eseji se mogu dostaviti direktno na e-mail adresu info@lawinstitute.ba, sa naznakom „Esej o ekonomskim reformama.“ 

Konkurs možete pronaći u prilogu, a sve dodatne informacije možete dobiti putem e-maila: info@lawinstitute.ba ili putem telefona 061 237 465.

 

Ured za odnose s javnošću