Konkurs za upis na master program "Menadžment i informacioni sistemi"

Za kandidate koji apliciraju za upis u I godinu II ciklusa studija na ZAJEDNIČKE PROGRAME SA DRUGIM FAKULTETIMA/UNIVERZITETIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

  • Prijavena Konkurs možete preuzeti na web stranici Fakulteta na linku pripadajućeg programa.
  • Ispravno popunjenu prijavu na Konkurs u dva primjerka, zajedno sa ostalom potrebnom dokumentacijom (navedenom u Konkursu), predati u Službi za rad sa studentima II ciklusa studija, u ulici Skenderija 70, I sprat
  • Kandidati trebaju dostaviti dokaz o izvršenoj uplati za prijavu na konkurs u iznosu od 40,00 KM na račun Fakulteta broj: 1610000047480056

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave