Konkurs za upis u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija 2018/19

Prijava na Konkurs vrši se elektronskim putem, te će Vam uputstvo biti objavljeno u ponedjeljak 11.6.2018

Dokumenti konkursa u nastavku: