Konkurs za upis u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija 2018/19 - dokumenti

Poštovani,

u nastavku možete naći dokumente i informacije vezano za upis u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija 2018/19. godine - drugi upisni rok.

Dokumente i informacije za upis u II ciklus možete pronaći na sljedećem linku: http://www.efsa.unsa.ba/ef/bs/programi-ii-ciklusa