Obavještenje o pomjeranju ispita za apsolvente I ciklusa studija u školskoj 2018 / 19.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave

Sarajevo, 13. 06. 2019. god.

 

O B A V J E Š T E N J E
ZA APSOLVENTE I ciklusa studija u školskoj 2018/19.

 

Zbog izmjene Akademskog kalendara došlo je do pomjeranja ispitnih rokova.
Prijava popravnih ispita predmeta ZIMSKOG SEMESTRA za apsolvente vršit će se u papirnoj formi, uz index, u periodu

od 01. 07. 2019. godine (ponedjeljak) do 05. 07. 2019. godine (petak).
Ispiti će biti organizirani SAMO za prijavljene ispite/predmete u navedenom terminu prijave.
Raspored polaganja predmeta zimskog semestra za apsolvente bit će objavljen naknadno.

Molimo studente da se strogo pridržavaju datih termina prijave ispita, jer nikakva naknadna prijava neće biti moguća.. Hvala na saradnji!

 


SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA I PLANIRANJE NASTAVE