Obavještenje za apsolvente I ciklusa studija u studijskoj 2019/20.

Prijava završnih ispita predmeta ZIMSKOG SEMESTRA za apsolvente vršit će se u periodu 

od 01. 06. 2020. godine (ponedjeljak) do 12. 06. 2020. godine (petak).

Prijava ispita vršit će se ISKLJUČIVO ELEKTRONSKI (http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita) na e-mail nizama.kakrin@efsa.unsa.ba

Ispiti će biti organizirani SAMO za prijavljene ispite/predmete u navedenom terminu prijave. Raspored polaganja predmeta zimskog semestra za apsolvente bit će objavljen naknadno.
Molimo studente da se strogo pridržavaju datih termina prijave ispita, jer nikakva naknadna prijava neće biti moguća.. Hvala na saradnji!

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave