Obavještenje za prelaznike sa drugih fakulteta/univerziteta

Studenti sa drugih fakulteta/univerziteta koji žele preći na Ekonomski fakultet u Sarajevu, mogu to uraditi u periodu od 19.07. do 18.08.2017. god.

Za prelazak je potrebno:

 • Originalna diploma o završenoj srednjoj školi (nostrificirana, ukoliko je srednja škola završena van granica BiH) i originalna svjedočanstva svih razreda
 • Rodni list, Uvjerenje o državljanstvu, CIPS (za BH državljane)
 • Molba za prelazak (obavezno naznačiti odsjek na koji se prelazi)
 • Uvjerenje o položenim ispitima i uredno ovjeren nastavni plan i program položenih predmeta koji bi se eventualno mogli priznati     
 • UPISNI MATERIJAL I INDEX – se uplaćuje na račun Rektorata broj: 3383202250621169 sa tom uplatnicom u knjižari podići index i upisni materijal. Uplatnicu popuniti na sljedeći način: 
  Korisnik: Univerzitet u Sarajevu; Svrha: Upisni materijal; Iznos: 30,00 KM
 • 2 iste fotografije
 • Potvrda o prijavi boravka u BiH (samo za strane državljane)
 • Uplata školarine na račun EKONOMSKOG FAKULTETA U SARAJEVU broj: 1610000047480056
  Korisnik : Ekonomski fakultet, Svrha: Uplata školarine za 2017/18
  Redovan samofinansirajući studij: 1.000,00 KM
  Redovan samofinansirajući DL studij: 1.000,00 KM
 • E-kartica (osiguranje, biblioteka, razvoj ISSS-a, uvjerenja i sl.) 60,00 KM
  Uplata na račun EFSA broj: 1610000047480056
 • Pristup paketu knjiga za I godinu studija u okviru elektronske biblioteke 90,00 KM
  Uplata na račun EFSA broj: 1610000047480056
 • Uplata za Razvoj ISSS-a na račun Univerziteta u Sarajevu broj: 3383202250621169 10,00 KM
 • Fond “Suada Dilberović” na račun broj: 1610000008961744  5,00 KM 

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave