Odluka o radnim aktivnostima na Univerzitetu u Sarajevu

Poštovane/i,

u prilogu senalazi Odluka Univerziteta u Sarajevu o organizaciji radnih aktivnosti u narednom periodu. 

Ured za odnose s javnošću

Dokumenti: