Online pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis u akademsku 2020/2021.

Poštovani kandidati,

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu za akademsku 2020/2021. godinu organizuje

ONLINE Pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2020/2021. godini

iz predmeta MATEMATIKA:

 • Pripremna nastava se izvodi u obimu od 30 časova
 • Trajanje nastave 10 dana
 • Cijena nastave je 200,00 KM
 • Početak nastave: 15. 06. 2020.  
 • U cijenu nastave za predmet Matematika uključen je i Priručnik za polaganje prijemnog ispita.

iz predmeta MATERNJI JEZIK:

 • Pripremna nastava se izvodi u obimu od 20 časova
 • Trajanje nastave 10 dana
 • Cijena nastave je 120,00 KM
 • Početak nastave: 15. 06. 2020.  

iz predmeta ENGLESKI JEZIK: 

 • Pripremna nastava se izvodi u obimu od 30 časova
 • Trajanje nastave 10 dana
 • Cijena nastave je 150,00 KM
 • Početak nastave: 15. 06. 2020.  
Uplatu nastave izvršiti na: 
Broj DEPOZITNOG RAČUNA KANTONA SARAJEVO: 141 196 53200084 75
Budžetska organizacija: 2104005
Općina: 077
Vrsta prihoda: 722631
Poziv na broj: 0000000033
Svrha uplate: pripremna nastava (naziv predmeta)
Realizacija pripremne nastave iz Matematike 200,00
Realizacija pripremne nastave iz Maternjeg jezika 120,00
Realizacija pripremne nastave iz Engleskog jezika 150,00


Prijave i uplate se podnose na sljedeći link: http://www.efsa.unsa.ba/~nir/index.php/794325?lang=en

 

Detaljnije informacije i prijava:
033 275 927; 033 275 968; 
www.efsa.unsa.ba